RIF

Subsidie aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Resultaat: €7,6 miljoen financiering opgehaald

Opdrachtgever: Gateway to Hospitality & De Vitaliteitscampus

Onze rol: ondersteuning van de samenwerkingen

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven kunnen van 1 januari tot en met 31 januari 2022 en van 1 juni tot en met 30 juni 2022 plannen indienen voor het RIF (Regionaal Investeringsfonds mbo). Het RIF investeert in de ontwikkeling van duurzame publiek-private samenwerking voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

KplusV haalt €7,6 mln. financiering op

Het RIF investeert in de ontwikkeling van duurzame publiek-private samenwerking voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Sinds de start van het RIF in 2014 liet KplusV inmiddels 27 samenwerkingen slagen. In de aanvraagrondes januari 2021 begeleidden wij twee aanvragen waarmee we ruim €7,6 miljoen financiering ophaalden. Hiervan komt ruim €2,5 miljoen uit het RIF en de rest van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden. Ook in de aanvraagronde juni 2021 begeleidden wij twee aanvragen, de uitslag hiervan is nog niet bekend. 

Uitdaging mbo's

Gateway to Hospitality

Door de coronacrisis is een forse inspanning nodig om de vrijwel stilgevallen vrijetijdseconomie weer goed op gang te brengen. Met het programma Gateway to Hospitality wil Noorderpoort samen met de provincie Groningen, hbo, vo en 25 private partners bijdragen aan de versterking, doorontwikkeling en groei van de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord-Drenthe.  

De Vitaliteitscampus 

Vitaliteit en preventie wordt in de zorg steeds belangrijker en de urgentie wordt nog eens onderstreept door de coronacrisis. De Vitaliteitscampus is een uniek programma dat de sectoren Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn met elkaar verbindt. Met deze publiek-private samenwerking willen Alfa-college en 33 publieke- en private partners bijdragen aan een duurzame inrichting van de regio Groningen en Noord-Drenthe. Het programma richt zich op hybride onderwijs, professionalisering en onderzoek. Studenten, alumni en werknemers worden opgeleid tot ambassadeurs van vitaliteit. Ze kunnen na diplomering als breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals worden ingezet op de arbeidsmarkt. 

Onze aanpak

Wij ondersteunden de onderstaande samenwerkingen bij: 

  • Het ontwikkelen van een gedragen regiovisie; 
  • het uitwerken van gedegen plannen en subsidie-aanvraag; 
  • de samenwerking met bedrijven en andere partners met draagvlak bij docenten; 
  • en het aantrekken van de (co)financiering en regionale/landelijke subsidies. 
Tom 1 Vierkant
Tom van de Schoot

Adviseur en partner

Deel