Utrecht Skyline

Utrecht gaat nascheiden dankzij aanbesteding

Resultaat: nieuwe rest- en GFT-afvalverwerkingscontracten

Opdrachtgever: Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Onze rol: inrichting en begeleiding van de aanbesteding

Hoe krijgen we een passende aanbesteding?

AVU beheert de afvalverwerkingscontracten namens 26 Utrechtse gemeenten, iedere gemeente met eigen wensen en eisen voor de toekomstige verwerkingscontracten. Nadrukkelijk wilde een aantal gemeenten overgaan op nascheiding. Veel verschillende wensen en uitgangspunten, welke samen moesten komen in één aanbesteding vanwege het voordeel van een groter volume.

Een aanbesteding naar ieders behoefte

De aanbesteding is uiteindelijk zo ingericht dat de wens voor nascheiding en andere (duurzaamheids)ambities zijn meegenomen in de gunningscriteria. Deze werden vervolgens objectief beoordeeld op basis van CO2-uitstoot. Hierdoor werd een nascheider voor de Utrechtse gemeenten gevonden, waardoor een aantal gemeenten (volledig) over kon stappen op nascheiding - waaronder de stad Utrecht. De overige gemeenten blijven bij bronscheiding en betalen alleen voor de directe verbranding van hun afval.

Na de eerste succesvolle proeven met nascheiding, heeft de gemeente Utrecht besloten om nascheiding in te voeren voor de hele stad.

Per oktober 2021 zijn de eerste wijken overgestapt van PMD-bronscheiding naar nascheiding. Medio 2022 moet heel Utrecht zijn overgestapt op nascheiding van plastic, blik en pak.

Zie ook: Scheiden plastic, blik en pak afval hoeft niet meer thuis | Gemeente Utrecht

Eerste nascheidingsresultaten Utrecht positief

In mei 2023 heeft de gemeente Utrecht de resultaten van de ingevoerde nascheiding geëvalueerd. De hele stad is namelijk overgegaan op nascheiding. Hierdoor steeg het scheidingspercentage voor plastic en drankenverpakkingen van 33% naar 43%. Concreet werd er 11,2 kg plastic en pak per inwoner nagescheiden in 2022. Dit is meer dan de 8kg die met bronscheiding werd ingezameld in 2019. Door omstandigheden was de nascheiding niet optimaal: er waren storingen en niet al het restafval ging over de nascheidingslijn. Naar verwachting zal het nascheidingseffect voor de komende jaren daarom nog groter zijn.

Meer weten?
Deel