Utrecht Skyline

Utrecht gaat nascheiden dankzij aanbesteding

Resultaat: nieuwe rest- en GFT-afvalverwerkingscontracten per 1 januari

Opdrachtgever: Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Onze rol: inrichting en begeleiding van de aanbesteding

Hoe krijgen we een passende aanbesteding?

AVU beheert de afvalverwerkingscontracten namens 26 Utrechtse gemeenten, iedere gemeente met eigen wensen en eisen voor de toekomstige verwerkingscontracten. Nadrukkelijk wilde een aantal gemeenten overgaan op nascheiding. Veel verschillende wensen en uitgangspunten, welke samen moesten komen in één aanbesteding vanwege het voordeel van een groter volume.

Een aanbestedings naar ieders behoefte

De aanbesteding is uiteindelijk zo ingericht dat de wens voor nascheiding en andere (duurzaamheids)ambities zijn meegenomen in de gunningscriteria. Deze werden vervolgens objectief beoordeeld op basis van CO2-uitstoot. Hierdoor werd een nascheider voor de Utrechtse gemeenten gevonden, waardoor een aantal gemeenten (volledig) over kon stappen op nascheiding - waaronder de stad Utrecht. De overige gemeenten blijven bij bronscheiding en betalen alleen voor de directe verbranding van hun afval.

Na de eerste succesvolle proeven met nascheiding, heeft de gemeente Utrecht besloten om nascheiding in te voeren voor de hele stad.

Per oktober 2021 zijn de eerste wijken overgestapt van PMD-bronscheiding naar nascheiding. Medio 2022 moet heel Utrecht zijn overgestapt op nascheiding van plastic, blik en pak.

Zie ook: Scheiden plastic, blik en pak afval hoeft niet meer thuis | Gemeente Utrecht

Douwe 1 Vierkant
Douwe Huitema

Adviseur

Deel