Istock 1205497174

Versnellen van de warmtetransitie met Warmte Transitiecentrum Groningen

Gemeenten spelen een cruciale rol in het verduurzamen van huizen en gebouwen, met name in Groningen waar de aardbevingsproblematiek de urgentie verhoogt. Als regisseurs van de warmtetransitie, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, dragen zij een extra verantwoordelijkheid bij het afbouwen van het gebruik van aardgas. Om deze uitdaging aan te gaan, heeft de provincie samen met de gemeenten het Warmte Transitiecentrum Groningen (WTCG) opgericht, waar KplusV samen met drie andere bureaus de uitvoering verzorgt.

Elke gemeente in Groningen werkt actief aan de warmtetransitie, maar loopt vaak tegen vergelijkbare vraagstukken en knelpunten aan. Een inventarisatie onder gemeenten toonde aan dat er behoefte was aan specifieke kennis om hen inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen. Daarom is het Warmte Transitiecentrum Groningen opgericht, waar gemeenten langdurige ondersteuning krijgen vanuit een consortium van vier adviesbureaus, Witteveen & Bos, Stel, Procap en KplusV.

“Ik ben er trots op dat we in Groningen samen met provincie, gemeenten en professionals de warmtetransitie in onze regio versnellen. Want ervaringen van de ene gemeente dragen bij aan oplossingen voor de andere. Zo maken we echt stappen in energiebesparing en nieuwe warmte voor woningen en andere gebouwen.”

Bertha Tamming, beleidsadviseur milieu en energie gemeente Eemsdelta

Opstellen van een Transitievisie Warmte

Onze rol binnen het Warmte Transitiecentrum Groningen richt zich voornamelijk op het ondersteunen van gemeenten bij beleidsmatige vraagstukken. Met onze procesmatige en inhoudelijke expertise hebben we de gemeenten geholpen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. We hebben verschillende leer- werksessies georganiseerd om met gemeenten te sparren over de scope en een plan van aanpak om te komen tot een Transitievisie Warmte. We hebben ook een verdiepende analyse uitgevoerd in het Vesta MAIS model en een handreiking voor het opstellen van een Transitievisie Warmte ontwikkeld.

Maatwerk trajecten voor TVW

Naast collectieve ondersteuning hebben we gemeenten ook individueel geholpen bij het opstellen van hun Transitievisie Warmte. We fungeerden als sparringpartner, leverden inhoudelijke bijdragen aan stakeholders- en raadsbijeenkomsten, en voorzagen gemeenten van feedback op tussenproducten.

Deze aanpak ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de uitdagende doelen van het Klimaatakkoord én de uitvoering op een haalbare en betaalbare manier. Samen versnellen we de warmtetransitie en geven we richting aan een duurzame toekomst.

Meer weten?

Neem dan contact op met Geert Visser (email | telefoon).

Deel