Amersfoort

Werken aan broedplaatsen voor creatieve innovatie in Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil graag meer fysieke plekken voor culturele en creatieve makers. In broedplaatsen wordt op allerlei manieren positieve impact op de stad gecreëerd. Maar welke instrumenten heeft de gemeente om daar een goede bijdrage aan te leveren? Wat is het handelingsperspectief voor de gemeente? In opdracht van de gemeente hebben we onderzoek verricht naar de haalbaarheid en implementatie van broedplaatsen.

Broedplaatsen leveren inmiddels op diverse plaatsen positieve impact op diverse facetten zoals cultuur, stedelijke planning, vastgoed, duurzame en circulaire economie en de sociaal-maatschappelijke meerwaarde. In verschillende steden in Nederland is een steviger infrastructuur voor broedplaatsen dan nu het geval is in Amersfoort. Wat zijn de goede voorbeelden?

We zijn door de gemeente gevraagd om het handelingsperspectief voor het Amersfoorts bestuur te ontwikkelen ten aanzien van broedplaatsen. Wat dragen broedplaatsen bij aan de gemeente, wat zouden ze bij kunnen dragen en wat maakt dat de gemeente broedplaatsen(ontwikkeling) zou moeten faciliteren?

Een diepgaand onderzoek van visie tot actie

Onze aanpak omvatte het raadplegen van diverse bronnen over broedplaatsen, bezoeken aan verschillende broedplaatsen, interviews met belanghebbenden en de organisatie van twee focusgroepen. Daarnaast hebben we het Ecosysteem Canvas-model ingezet om de rol van broedplaatsen daarin te verkennen. Onze bevindingen worden geconcretiseerd door zowel een top-down als een bottom-up benadering te beschrijven, inclusief beleidsinstrumenten voor de gemeente. Tot slot hebben we een beknopte routekaart voor de gemeente opgeleverd.

Vrijheid én facilitatie

Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek is dat broedplaatsen vrijgelaten moeten worden en vrije experimenteerruimte moeten krijgen. Tegelijkertijd heeft de gemeente de mogelijkheid om gerichte ondersteuning te bieden, rekening houdend met specifieke beleidsagenda's en impactgebieden. Deze dualiteit biedt de flexibiliteit die nodig is om broedplaatsen in Amersfoort te laten gedijen.

Broedplaatsen als stedelijke troeven

Amersfoort kan nu echt werk maken van broedplaatsen voor culturele en creatieve makers. Het begint met het actief integreren van broedplaatsen in verschillende beleidsagenda's en uitvoeringsprogramma's. Het organisch ontstaan van broedplaatsen vanuit de basis heeft eveneens een positieve impact op de stad. De toekomst van Amersfoort als broedplaats voor creatieve innovatie is binnen handbereik.

Deel