Essay Hidden Champions

In de regio kun je met beleid en instrumentarium het mkb niet altijd bereiken. Maar regio's en hidden champions hebben elkaar meer nodig dan ooit. Wat kunnen we doen?


"Van verborgen naar geborgen kampioenen"
Deel