Istock 506979575

Behoud van duurzaam betrokken personeel in het Mkb: een marathon, geen sprint!

9 november 2023

Dit voorjaar liep ik samen met o.a. collega Erik Siepelinga de Rotterdam Marathon. Een prachtige ervaring! De parallel met duurzaam ondernemen is groot. Duurzaam ondernemen is een krachtige drijfveer, zowel voor grote maar ook steeds meer voor kleine en middelgrote bedrijven, het Mkb. Maar, net als een marathon lopen, is duurzaam ondernemen ook een weg van de lange adem. En om medewerkers met duurzame drijfveren te vinden en te behouden, is een lange adem zelfs cruciaal!

Werken voor een B Corp als KplusV is leuk én inspirerend, en ook wij werken elke dag weer aan het waarmaken van deze titel. Laten we eens kijken hoe je jouw medewerkers kunt inspireren en binden met duurzaamheidsinitiatieven in jouw bedrijf.

Het belang van duurzaamheid voor het Mkb

Duurzaamheid gaat allang niet meer alleen maar over het redden van onze planeet. Het draait ook om verantwoordelijkheid nemen voor onze maatschappij en economie. En het aardige is, het Mkb speelt hierin een prominentere rol dan menigeen denkt! Het Mkb is goed voor ruim 90% van alle bedrijvigheid in Nederland en dus een krachtige motor van vernieuwing, ook op het thema ‘duurzaamheid’. Het Mkb heeft dagelijks directe impact op lokale gemeenschappen en de economie, dus hun inzet voor duurzaamheid telt echt.

Medewerkers Inspireren

  1. Samen op een missie: Stel je eens voor dat je deel uitmaakt van een bedrijf met een duurzaamheidsmissie die je écht aanspreekt. Dat voelt toch geweldig? Als Mkb-er kun je deze missie en waarden omarmen en ervoor zorgen dat iedereen in het bedrijf erachter staat.
  2. Een doel dat ertoe doet: Stel je voor dat jouw werk direct bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen. Door medewerkers de kans te geven om initiatieven op te pakken die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen, geef je ze een gevoel van voldoening en doel in hun dagelijkse taken.
  3. Jezelf ontwikkelen: Wie houdt er niet van om te groeien? Mkb-ers kunnen hun werknemers kansen bieden voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Denk aan trainingen, workshops en mentorschappen om duurzaamheid te versterken.

Medewerkers Vasthouden

  1. Open en eerlijke communicatie: Laten we eerlijk zijn, iedereen wil weten dat zijn inspanningen ertoe doen. Transparant zijn over de voortgang en impact van duurzaamheidsdoelen aan de hand van de OK-methode helpt iedereen om betrokken te blijven en te zien dat zij echt een verschil maken.
  2. Goed werk verdient erkenning: Een schouderklopje is altijd fijn. Het waarderen van zichtbare prestaties op duurzaam vlak via beloningen en erkenning, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten, motiveert mensen om vol gas te blijven geven op duurzaamheidsinitiatieven. De OK-Methode zorgt voor zichtbare prestaties.
  3. Balans werk-privé: Werk is belangrijk, maar een leven buiten je werk is tegenwoordig minstens zo belangrijk. Door bijvoorbeeld flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken, laten Mkb-ers zien dat ze om het welzijn van hun medewerkers geven.

KplusV-Inspiratie voor Duurzaam Mkb

  1. Maatwerk strategieën: We begrijpen allemaal dat geen enkel bedrijf hetzelfde is. De KplusV-aanpak gaat uit van oplossingen die passen bij jouw bedrijf en de specifieke markt. Jouw duurzaamheidsinitiatieven moeten echt aansluiten bij wie je bent. Dit benaderen we vanuit integrale waardecreatie volgens de OK-Methode.
  2. Samen sterk: Wij moedigen samenwerking aan, juist in het Mkb. Samenwerken met andere bedrijven, de overheid en maatschappelijke organisaties kan de impact van jouw duurzaamheidsinspanningen vergroten.
  3. Denk langere termijn: Duurzaamheid is een marathon, geen sprint. Focus op de lange termijn en zie duurzaamheid als een voortdurende reis, niet als een tijdelijke trend.

Conclusie

Kortom: als het gaat om het boeien en binden van je personeel in het Mkb via duurzaamheidsinitiatieven, draait het echt om het creëren van een verbinding. Door de duurzaamheidsmissie en -waarden te omarmen, krijgen medewerkers het gevoel dat ze een verschil maken. Als je dit combineert met de OK-aanpak, heb je als Mkb-er betrokken medewerkers en draag je écht bij aan een duurzamere wereld.

Getriggerd door onze aanpak? Dan ga ik hierover graag met je in gesprek!

Pim 1 Vierkant
Pim Jansen

Adviseur

Deel