Istock 909473480 (1)

Circulair slopen en herbouwen door woningcorporaties

7 februari 2022

Waar begin ik aan?

Een paar maanden geleden kwam woningcorporatie Kleurrijk Wonen uit Tiel bij KplusV. Ze stonden op het punt een plan te maken voor de sloop van 13 woningen en herbouw van 19 woningen. Niet ongewoon voor een woningcorporatie, toch? Of dat circulair zou kunnen, gebruik makend van toekomstbestendige energieconcepten, klimaatadaptatief en biodivers? En vooral in een optimaal partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “Uiteraard kan dat!”

Maar niet op de traditionele manier van inkopen. “Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had”, aldus Martin Landkroon, senior adviseur circulair inkopen. In deze blog legt hij uit waarom.

Bij een traditionele uitvraag door woningcorporaties wordt eenzijdig een dichtgetimmerd Plan van Eisen gemaakt. Dat daagt niet ècht uit en er wordt te weinig gebruik gemaakt van de marktkennis. We zien te vaak dat inschrijvers dan voldoen aan het minimaal vereiste en dat de èchte innovaties niet op tafel komen.

We hebben een voorstel gemaakt waarin we het anders aanpakken. Namelijk door op zoek te gaan naar de circulaire en duurzame doelen van Kleurrijk Wonen en een flexibele aanpak te kiezen. Flexibel, omdat ambities namelijk bijna dagelijks worden opgeschroefd; de wereld om ons heen is immers continu in beweging. Een aanpak ook waarbij er ècht ruimte is om innovaties een plaats te geven; ook die innovaties die aan het begin van de inkoop nog niet in de gedachten van de opdrachtgever naar boven waren gekomen.

Toekomstbestendig inkopen met Rapid Circular Contracting

Om toekomstbestendigheid en flexibiliteit te kunnen borgen, hebben we gebruik gemaakt van de inkoopmethode Rapid Circular Contracting® (RCC). In plaats van een vooraf vastgelegde eindoplossing wordt een inkoop uitgevraagd waarbij ambities en partnerschap tussen Kleurrijk Wonen en de inschrijver centraal staan.  

Kleurrijk Wonen was nu in staat om de bouwers een stuk meer uit te dagen om hun innovatieve visie, aanpak en kunde te etaleren dan in het verleden. Ik kom zelfs in andere inkooptrajecten tegen dat huidige contractpartners na een RCC-uitvraag zich veel innovatiever tonen, dan in de bestaande traditionele samenwerking. Van grijs naar groen, lijkt mij.

Snelheid is key

De Klokgroep kwam snel als meest ambitieuze inschrijver uit de bus. Het mooie van Rapid Circular Contracting is dat ook meteen kan worden begonnen met de co-creatie van de meest circulaire oplossing. Veel sneller dan bij traditionele inkoopprocessen. Dat komt goed uit want snelheid is in bouwprojecten altijd key.

Op dit moment, februari 2022, zitten Klokgroep en woningcorporatie Kleurrijk Wonen samen aan tafel. Om in co-creatie de circulaire oplossingen te bedenken. Corporatie en de markt brengen gezamenlijk hun innovativiteit in. Samen dus, waarbij bovendien de innovatieve oplossingen mee kunnen bewegen met de steeds hoger liggende lat van circulaire ambities.

Ik ben benieuwd hoe Klokgroep en Kleurrijk samen de toekomst gaan inkleuren. Lees de vorderingen op onze website KplusV of neem gerust contact met mij op om vrijblijvend te sparren.

Martin 1 Vierkant
Martin Landkroon

Adviseur

Deel