Istock 1201756586 Bewerkt

Hoe kunnen we start-ups en scale-ups nog beter ondersteunen?

14 oktober 2022

Juist in Gelderland zien we veel start-ups en scale-ups die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven en bijdragen aan een succesvolle en aantrekkelijke regio. Er zijn diverse programma's om start-ups en scale-ups te ondersteunen. Deze ondersteuningsprogramma’s zijn echter onvoldoende bekend bij de doelgroep. Dat blijkt uit het onderzoek dat we onlangs uitvoerden onder de ongeveer 250 start-ups van Startup50 Gelderland. Hoe kun je als provincie of gemeente de start-ups en scale-ups beter ondersteunen? We zetten de conclusies uit het onderzoek én tips op een rij. 

 

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  • Het merendeel van de programma’s is onbekend bij een groot deel van de start-ups; ze blijken te weinig zichtbaar en lastig vindbaar.  
  • Veel start-ups zijn actief in de circulaire economie, de energietransitie, agro-food en health. Daarmee bieden zij in potentie oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals energie, stikstof, biodiversiteit, minder afval en gezondheid. 
  • Er zijn veel verschillende aanbieders en labels die communiceren met deze ondernemers ten opzichte van de andere regio’s.  Het investeren in samenwerking, krachtenbundeling en het centraliseren van loketfuncties is cruciaal om ook te kunnen spreken van een 'Gelders ecosysteem'. Hierdoor kunnen start-ups en scale-ups makkelijker en sneller het juiste loket en de juiste support vinden. 

Beter aansluiten op de levensfasen van ondernemers 

Start-ups en scale-ups ervaren in iedere levensfase nieuwe uitdagingen, waarbij het bedrijf, product en organisatie zich moet ontwikkelen. Zelfs de meest veelbelovende innovaties ondervinden moeilijkheden in het bestendigen van groei en het realiseren van de groeipotentie. Het aanbod van Gelderse programma's kent ondersteuningsmogelijkheden voor verschillende levensfasen, waarbij aansluiting tussen de levensfase en bijbehorende begeleiding gewenst, maar niet altijd aanwezig is. 

Behoeften van start-ups 

Start-ups hebben een enorme keuze en kunnen geholpen worden op diverse thema's. De meeste start-ups hebben behoefte aan ondersteuning om investeringsgereed te worden, het vormen van samenwerking voor projecten en consortia én de strategische ontwikkeling van het bedrijf, zoals de waardepropositie en het business plan. Het juiste programma kan een behoorlijke versnelling opleveren in het ontwikkelproces van het bedrijf of de innovatie. Daarbij is ook de toegang tot het extra netwerk zeer waardevol voor start-ups.  

Zoek de samenwerking 

Er zijn dus veel organisaties in Gelderland die zich bezig houden met ondersteuning van start-ups en scale-ups. Dat is een positieve constatering. Maar we zien dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid hiervan bij ondernemers laag is. Voor een goede begeleiding van ondernemers, is het van belang dat de ondersteunende organisaties gaan samenwerken! Het is essentieel om de aansluiting tussen de verschillende ondersteuningsprogramma's en diens aanbod te optimaliseren.  

Dat vraagt allereerst bewustzijn van de verschillende aanbieders dat zij met elkaar het Gelderse ecosysteem vormgeven en het ook zodanig neer moeten zetten dat het herkenbaar is voor start-ups. Een tweede belangrijke factor is dat de programma's voor ondernemers vraaggestuurd werken. Dan ontwikkelt het ecosysteem  zich mee met de veranderende behoefte van de doelgroep en de maatschappij. Dit verandert regelmatig door marktontwikkelingen, beleidsontwikkelingen en organisationele veranderingen. Daarna kun je (samen) meer marketing inzetten voor een versterking van de profilering, zichtbaarheid en vindbaarheid. 

Onze ambitie: een goed werkend ecosysteem 

Een goede samenwerking tussen alle partijen in het ecosysteem klinkt eenvoudig. Alleen is het speelveld vaak complex met meerdere initiatieven, eigenaren en verschillen in tempo en belangen. Het is lastig voor betrokken partijen om dit alleen te organiseren. Als KplusV hebben we veel ervaring in het opzetten van ecosystemen en ecosysteemonderdelen. Daarnaast begeleiden we jaarlijks zo'n 300 start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in groei en financiering. Samen met verschillende ecosysteempartners van het Startup50 Gelderland netwerk zetten we ons in om het Gelderse ecosysteem zo goed mogelijk te laten functioneren. Het ondervragen van de doelgroep is voor ons een belangrijk meetpunt om te kunnen bepalen of het ecosysteem de juiste ondersteuning voorbrengt. Inzicht krijgen in de beleving van de doelgroep draagt bij aan het doorontwikkelen van het ecosysteem.  

Samengevat zijn onze tips: 

Tip 1: Zoek de samenwerking met andere partijen in plaats van naast elkaar te werken als losse eilanden. Denk vanuit een ecosysteem! Zorg ervoor dat iedere actor in het ecosysteem ook kan fungeren als warme toegang tot een andere ecosysteempartner die beter past voor de gevraagde ondersteuning van de huidige stap door de betreffende start-up of scale -up. 

Tip 2: Laat het ecosysteem vanuit het ondernemersperspectief werken. Zet niet het eigen aanbod centraal, maar onderzoek wat de wensen en hulpvragen van ondernemers zijn. Dit stimuleert innovatie.  

Tip 3: Zorg voor een goede en duidelijke positionering van alle programma's, zodat start-ups en scale-ups weten waar ze met welke vragen terecht kunnen.  

Wil je eens sparren over hoe de samenwerking binnen het ecosysteem kan worden versterkt of wil je meer weten over de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek? Neem gerust contact op met Hendrik van der Meulen bij KplusV, om vrijblijvend te sparren via LinkedIn of e-mail.  

Hendrik 1 Vierkant
Hendrik van der Meulen

Adviseur, algemeen directeur en partner

Deel