Terug
14 mei 2020

Hoe kun je als overheid het MKB ondersteunen bij impact ondernemen?

Het brede mkb ondersteunen en tegelijkertijd stimuleren dat ondernemers meer impact maken. Hoe faciliteer jij als overheid deze verschuiving van ‘regulier’ naar meer ‘impact’ ondernemen? Met onze samenwerkingspartners bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten zochten we antwoorden. Doe je voordeel met onze tips. 


Samen op weg naar een duurzame, sociale en innovatieve maatschappij

Van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' tot 'impact ondernemen' en alles ertussen. Hoe we het ook noemen, de essentie is ondernemen met de juiste balans tussen economie, mens en milieu. Met een daadwerkelijke maatschappelijke waarde.

Noodzaak om verandering te realiseren

Om deze verandering naar meer impact teweeg te brengen moeten we slagkracht creëren. Het is hiervoor noodzakelijk dat het traditioneel/regulier MKB meebeweegt in deze stroom. Impact ondernemen is namelijk geen aparte sector. Impact ondernemen is iets wat alle ondernemers kunnen doen door een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkeling. Als overheid kun je de verschuiving naar meer impact ondernemen ondersteunen. Hieronder geven we een aantal tips die we samen met onze samenwerkingspartners bij rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben opgesteld.

Handelingsperpectieven voor gemeenten:
1. Integrale aanpak

Geef impact ondernemen een plek in economisch beleid, visie en programmering. Verspreid vanuit het beleid en programmering de impactgedachte naar het mkb. Houd bij de aanpak rekening met de fase van impact ondernemen waarin een mkb-ondernemer zich bevindt. Een starter vraagt een ander benadering dan een mkb -onderneming die al jaren bezig is en zich verder wil ontwikkelen.

2. Geef koplopers een podium

De (maatschappelijke) impact van het mkb is vaak niet zichtbaar. De overheid kan ondernemers ondersteunen bij het vergroten van de zichtbaarheid door impact-ondernemers een podium te bieden. Zij zijn de inspiratiebron voor anderen. Ontwikkel tools en handvatten samen met koplopers en stel ze beschikbaar aan het mkb. Zij spreken elkaars taal.

3. Sociaal ondernemerschap in actieagenda omzetten naar impact ondernemen

De verkokering van afdelingen economische en sociale zaken, maken het soms lastig om impact én ondernemen samen te brengen. Maar er is een gezamenlijk doel: economische waarde door bijdrage aan maatschappelijke waardevolle thema’s. Zet daarom beleid of programmering niet alleen in op een aparte sector sociaal ondernemen, maar integreer impact ondernemen in economisch én sociaal beleid. Betrek de ondernemers en kijk waar er intern raakvlakken zijn met andere programma’s: inclusieve arbeidsmarkt, MKB koppelen aan onderwijs, energietransitie, inspireren van mkb, duurzaam en innovatief ondernemen etc.

 

Handelingsperpectieven voor provincie en landelijke overheid:
1. Kennis en innovatie-agenda gericht op mkb

Juist nu bestaat de kans om de huidige mkb-agenda te verbreden en te linken aan diverse topsectoren, Regio Deals en maatschappelijke missies. Zoveel succesvolle voorbeelden… Ze vragen enkel om verbinding! Start met toonaangevende bedrijven, die een voorbeeld zijn en verbreed vanuit daar naar het brede mkb.

2. Ondersteun bij samenwerking tussen gemeentes

Het thema impact ondernemen is voor diverse gemeenten te groot voor individuele expertise. Samenwerken is noodzakelijk. Ontsluit kennis van vooroplopende gemeenten ter inspiratie. Om vervolgens in gezamenlijk verband te kunnen opschalen. Dit kan bijvoorbeeld door het gezamelijk ontwikkelen van een roadmap met handvatten voor gemeentes en regio's. Ondersteun gemeenten bij ontwikkeling van impactmetingen (wat is de maatschappelijke waarde). Daarmee faciliteren gemeenten op hun beurt het mkb.

3. Ecosysteem ontwikkeling

Bouw aan een structuur, een ecosysteem met partnerships, stakeholders, programmering en een visie. De basis wordt gevormd door samenwerking, verbinding en kennisdeling. Maar faciliteer vervolgens ook in het analyseren van de samenwerking in dit ecosysteem, durf constructief kritisch te zijn en ondersteun in kwaliteitsborging van het systeem.

4. Monitoring, kennis laten stromen in Nederland

Voor succesvol beleid, is voortgang meten essentieel. Start een monitoringsprogramma om stakeholders, programmering en impact in beeld te brengen en de komende jaren te monitoren. Maak het niet te groot. Start regionaal en rol het langzaam uit over het gehele land. Ontdek zaken als: welke programma’s zijn succesvol en willen we opschalen? Op welke impactgebieden zijn er metingen verricht? Hoe gaan we indiciatoren standaardiseren? Zo kan stapsgewijs een breed monitoringsprogramma ontstaan, in coöperatief verband georganiseerd en dat uiteindelijk samen met de diverse regio’s kan worden opgepakt. Om daarmee kennis te laten stromen in heel Nederland.

Ook met impact ondernemen aan de slag?

We helpen je graag bij het organiseren van een optimaal klimaat voor impact ondernemen. Joske en Maxime staan voor je klaar!

Meer weten?
Deel