Terug
16 december 2021

Terugblik op 2021

2021 zal wederom de geschiedenis ingaan als een turbulent jaar waarin veel zaken uit balans zijn geraakt. En dat geldt zeker ook voor het Nederlandse MKB, waar 99% van het totale bedrijfsleven onder valt. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en maar liefst 70% van de werkgelegenheid (MKB Servicedesk).


Alhoewel Corona voorlopig nog wel onder ons zal blijven zal overheidssteun aan het bedrijfsleven na juni 2022 minder vanzelfsprekend worden. De Europese Commissie heeft de ontheffing voor staatsteun nogmaals verlengd tot en met juni 2022. Het is dus onwaarschijnlijk dat het 14 december aangekondigde heropende Nederlandse steunpakket na juni 2022 nogmaals verlengd zal worden. Hoogste tijd dus om nu al de balans op te maken: zowel letterlijk (financieel) als figuurlijk (hoe toekomstvast is mijn strategie).

Ondernemers die pre-corona hun lange termijn strategie op orde hadden komen aantoonbaar beter deze crisis door dan ondernemers waar dit niet het geval is (Corona toont belang van veerkrachtig MKB). Het devies regeren is vooruitzien gaat dus ook en juist in deze Corona-crisis op: ondernemers zonder lange termijn plan hadden en hebben het aantoonbaar veel zwaarder en zullen minder snel gesteund worden door hun reguliere financiers. En met je rug tegen de muur bij een financier en/of investeerder aankloppen is een stuk minder kansrijk zonder een goed doordachte lange termijn strategie en een heldere pitch waarin de financieringsvraag wordt toegelicht. Want pas als er een goed plan ligt zal een investeerder (of die nu privaat, bancair, institutioneel of overheid is) uitsluitend geld beschikbaar stellen aan bedrijven die hun zaakjes strategisch op orde hebben wat blijkt uit een toekomstvast en financieel grondig onderbouwd plan.

Wij adviseren jaarlijks direct (1-op1) en indirect (via regionale programma’s) honderden innovatieve MKB-bedrijven in het aanscherpen van hun strategie en het ophalen van groeikapitaal. Wat opvalt is dat de meeste ondernemers die bereid zijn en zich openstellen voor dit advies uitstekend in staat zijn om hun product aan een potentiële klant te verkopen. Dat is echter wat anders dan je bedrijf aan een nieuwe financier of aandeelhouder ‘verkopen’. Kortom: MKB-ers doen er goed aan om meer tijd te investeren in het nadenken over hun lange termijn plan en dit te vertalen in een goed onderbouwde meerjaren-strategie inclusief financiële forecast. De kans dat de daaruit resulterende financieringsvraag wordt ingevuld neemt dan zienderogen toe, en de mogelijkheden daartoe zijn nu al zeer breed.

Die balans maak ik graag met je op in het nieuwe jaar!

Pim 1 Vierkant
Pim Jansen

Adviseur

Deel