12 oktober 2023

Hoezo kansen? Ik krijg toch alleen maar extra eisen en verplichtingen? Dat klopt én CSRD biedt je ook bij uitstek de mogelijkheid om je van je concurrenten te onderscheiden. In dit artikel nemen we je mee in de richtlijn en hoe je die kansen benut. We gaan in op verschillende onderwerpen waarmee je je onderscheidend vermogen naar voren kan brengen.  

De Corporate Sustainability Responsibility Directive (CSRD) stelt nieuwe kaders voor duurzaamheidsrapportage en -prestaties, vanaf 2024 voor het grootbedrijf maar in de toekomst maar dit kan ook effect hebben voor het MKB. Het gaat eigenlijk niet zozeer om de rapportages maar vooral om de wijze waarop je je onderscheidend vermogen op de verschillende duurzaamheidsvlakken aantoont. Het gaat daarbij om veel meer dan alleen de ecologische footprint van je bedrijf. Uiteindelijk moet je aantonen waarom jouw onderneming toekomstbestendig en daarmee onderscheidend is.

1. Aan welke CSRD-eisen moet je als mkb'er voldoen?

Nu nog nergens aan, maar als je een leverancier van een grootbedrijf bent, heb je er wel al mee te maken. De verwachting is dat ook het MKB in de toekomst aan soortgelijke richtlijnen moet voldoen. Je moet dan, maar dat kan natuurlijk ook al eerder, gedetailleerde informatie verstrekken over je milieu-, sociale en governance prestaties. Bijvoorbeeld over emissies, energieverbruik, maatschappelijke initiatieven en diversiteitsbeleid. Voor nu is het met name van belang om te kunnen voldoen aan de eisen die jouw leverancier aan je stelt.

Dit vereist duidelijke en meetbare duurzaamheids-doelen die gaan over verschillende aspecten van duurzaamheid, zoals CO2-reductie, afvalvermindering en maatschappelijke betrokkenheid.

Je moet duurzaamheidsrisico's identificeren en aanpakken die van invloed kunnen zijn op je bedrijfsvoering en prestaties.

Ook moet je je duurzaamheidsrapporten openbaar en toegankelijk maken voor belanghebbenden zoals investeerders, klanten en de bredere samenleving, dus al je stakeholders).

2. Je duurzaamheidsstrategie uitdragen

Om voortdurend aan  de eisen te voldoen, is het noodzakelijk dat je een robuuste duurzaamheidsstrategie hebt of gaat ontwikkelen en dat deze onderdeel is van je bedrijfsplan. Dat kan gaan om duurzaamheid in de breedste zin, het belangrijkste is dat jij weet wat voor jouw klanten van belang is. In je duurzaamheidsstrategie kun je rekening houden  met het verminderen van milieu-impact, het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid en het waarborgen van goede governance. Hiermee kan je je onderscheiden van je concurrenten, nieuwe markten aanboren en de juiste medewerkers aan boord houden en krijgen.

3. Continue Monitoring en Evaluatie

Duurzaam ondernemen is een voortdurende inspanning. Naast voldoen aan de eisen, is het belangrijk dat je regelmatig je duurzaamheidsprestaties monitort en evalueert. Je onderscheidende vermogen is niet iets eenmaligs en vergt onderhoud. Periodieke audits en prestatiebeoordelingen helpen je trends te identificeren, succesvolle initiatieven te schalen en knelpunten aan te pakken.

4. Data en Rapportage

Een nauwkeurige dataverzameling is cruciaal om aan de eisen te voldoen. Je kan gegevens nodig hebben op het gebied van energieverbruik, CO2-uitstoot, sociaal beleid en diversiteit. Tot op welk detailniveau jij informatie moet verzamelen hangt af van wat jouw klanten of medewerkers verwachten. Daarvoor zijn divers online tools beschikbaar, maar het op de juiste manier aanleveren van de data vergt discipline. Het moet een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn.

5. Stakeholderbetrokkenheid

Het gaat er niet alleen om van waarom jij vindt dat je onderscheidend bent. Uiteindelijk bepalen je stakeholders dit. Betrek daarom al je stakeholders in dit proces. Dit zijn je klanten, werknemers, leveranciers en lokale gemeenschappen. Door de stakeholders erbij te betrekken creëer je transparantie, vertrouwen en ambassadeurs.

6. Innovatie en Verbetering

De CSRD stimuleert ondernemers om verder te gaan dan de minimale vereisten. Door voortdurend te streven naar transparantie, continu te verbeteren en daar waar nodig te innoveren hou je je onderneming toekomstig bestendig. Of je nu wettelijk moet voldoen aan de CSRD of niet, deze werkwijze onderschrijven wij volledig.

Conclusie

Voldoen aan CSRD-eisen biedt kansen. Je kan je daar nu op voorbereiden en je onderscheidend maken van je concurrenten door duurzaamheid te integreren in je bedrijfsstrategieën. Zo voldoe je aan de eisen en benadruk je continu de kracht van jouw onderneming op het gebied van bedrijfsgroei, het milieu en de maatschappij . Duurzaam ondernemen wordt zo een krachtig middel om waarde te creëren op meerdere niveaus.

Adriaan Hendriksen 1 Vierkant
Adriaan Hendrikse

Adviseur

Deel