Istock 1226423328 1200Px

Startup Financing Cycle: de juiste financieringsvorm voor elke fase

27 april 2023

In deze blog bespreek ik welke financieringsinstrumenten worden gebruikt in de verschillende fases van je onderneming, je Startup Financing Cycle.

Naast de levensfase van de onderneming spelen zaken als je business model, de ervaring van het team, de sector waarin je actief bent en het momentum een belangrijke rol in het aantrekken van het soort investeerders en de hoogte van de financiering. Tot slot geef ik je tien tips om te bepalen welke instrumenten passen bij jouw onderneming en de fase waarin je zit.

Welke instrument in welke fase?

In bovenstaande grafiek is de zogenaamde 'Startup Financing Cycle' geschetst. Dit geeft een eerste beeld welke instrumenten aansluiten bij de fase waarin je onderneming zich bevindt. We knippen de financieringsrondes op in vier fases (al kunnen er ook meerdere financieringsrondes zijn in een bepaalde fase):

Pre-seed financiering

De pre-seed investeringsronde vindt plaats in het vroegste stadium van je startup, waar het product, personeel en klanten nog afwezig zijn. Het doel van de pre-seed (post-ideation) financieringsronde is aan te tonen dat jouw product of innovatie werkt en een oplossing biedt voor een probleem (product-solution fit). Het gaat hier vaak om early stage productontwikkeling waarbij de financiering gebruikt wordt om een prototype of mogelijk al een minimal viable product (MVP) te bouwen. Je onderneming bevindt zich in deze fase in de zogenaamde valley of death, omdat er significante kosten worden gemaakt terwijl hier nog geen omzet tegenover staat.

Als we kijken naar de financieringsinstrumenten dan bestaat de pre-seed financing voornamelijk uit eigen middelen, love money, subsidies, innovatieleningen en startkapitaal vanuit een incubator of accelerator (indien dit wordt verschaft). Ook kan er een business angel worden binnengehaald als het concept dusdanig veelbelovend is en binnen het straatje van de angel valt.

Omdat er nog geen bewezen resultaten zijn, wordt er veelal gekeken naar de kwaliteit van het team en de visie op het product en de markt. Een gemiddelde pre-seed financiering ligt tussen de €50.000 en €250.000. Bij techbedrijven kunnen de bedragen (flink) hoger liggen, vanwege de hoge investeringskosten aan de voorkant voor de ontwikkeling van technologie en aanschaf van machines en materialen.

Seed financiering

Met de seed financiering breng je de innovatie naar een MVP (als dit vanuit de pre-seed nog niet is gedaan) en ga je met je MVP aantonen dat er een marktbehoefte is voor jouw product of innovatie (product-market fit*). Dit is een continu proces van bouwen, meten en leren, waarbij je de feedback vanuit de markt gebruikt om de product-market fit te verbeteren.

Voor de seed financiering zijn over het algemeen dezelfde financieringsinstrumenten aanwezig. De kans dat je business angels en early-stage VC’s kan aanhaken is wat groter, omdat het product/innovatie weer wat verder is ontwikkeld en je hebt aangetoond dat er vraag is vanuit de markt. Crowdfunding is in deze stage een mooie manier om je product-market fit te valideren en om feedback van potentiële klanten op te halen. Ook in latere fases is (equity) crowdfunding een interessante financieringsvorm, omdat het naast kapitaal ook exposure en engagement oplevert.

De overheid ondersteunt met de Seed Capital regeling innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. De RVO heeft een overzicht van deze fondsen beschikbaar op haar website.

Omdat in deze fase bewezen resultaten ook vaak nog ontbreken, kijken investeerders – naast bovenstaande punten – naar het verdienmodel, de financiële prognose, de groeistrategie, het team en de roadmap. De hoogte van een seed financiering ligt over het algemeen tussen de €250.000 en €2.000.000.

Early stage financiering

Wanneer de product-market fit is aangetoond en er een (duurzame) omzetstroom aanwezig is, is het tijd om te gaan groeien en versnellen. Dit is het moment waarop je onderneming interessant wordt voor VC’s en investeringsfondsen. Dit wordt 'de series A financiering' genoemd.

De financiering wordt gebruikt om op te schalen. Investeringen in de doorontwikkeling van de innovatie, het team, sales en marketing zijn het meest gebruikelijk. KPI’s worden opgesteld om de progressie van de onderneming te monitoren. Data-driven decision making aan de hand van unit economics is wat de serieuzere investeerders van je zullen verwachten in deze fase.

De bedragen die met series A financiering worden opgehaald variëren sterk, maar denk aan een range van 1 tot 5 miljoen euro.

Later stage financiering

Bij 'later stage financiering' (series B en verder) worden er aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de onderneming, met als doel om nog verder op te schalen, nieuwe markten te betreden en nieuwe omzetstromen te genereren. Grote VC’s, private equity bedrijven, investeringsfondsen en kapitaalkrachtige instituties binnen de markt zijn betrokken bij deze deals, waarbij een overname of een exit van de founders niet ongebruikelijk is. Omdat de onderneming in deze fase reeds heeft aangetoond succesvol te kunnen opereren, zijn er over het algemeen meerdere geïnteresseerde partijen die willen investeren. De gemiddelde series B financiering in Europa lag in 2019 rond de 20 miljoen euro.

10 tips voor het aantrekken van financiering

Op basis van de Startup Financing Cycle en mijn overzicht van de financieringsinstrumenten, heb je nu hopelijk een beeld in welke hoek je de financiering kan gaan zoeken. Ter afsluiting van deze blog geef ik je nog 10 tips mee voor het aantrekken van financiering.

1. Breng je financieringsbehoefte in kaart. Onderbouw dit met een financieel model.

2. Denk een goede financieringsstrategie uit. Welke financieringsinstrumenten passen bij jouw onderneming en de fase waarin je zit?

3. Combineer diverse instrumenten om je financieringsbehoefte in te vullen.

4. Knip je financieringsmomenten op. Financiering wordt “goedkoper” naarmate je groeit.

5. Plan goed vooruit. Denk alvast na over volgende financieringsrondes. Zorg aan de andere kant ook dat je niet te weinig ophaalt: het aantrekken van financiering kost veel tijd en energie.

6. Geef niet te snel een groot gedeelte van je aandelen uit handen. Hierdoor verwatert je eigenaarschap snel in latere financieringsrondes.

7. Begin op tijd te praten met investeerders. Het aantrekken van financiering is een geduldig, tijdrovend proces.

8. Bedenk goed wat je verwacht van je investeerders, naast het inbrengen van financiering. Denk aan specifieke kennis en netwerk en de mate van bijdrage aan de daily business.

9. Zorg dat je de taal van de investeerder spreekt. Maak jezelf bekend met de terminologie.

10. Ga op pad. Draag je onderneming uit, wees zichtbaar en zorg voor een goede bekendheid.

Vragen?

Vragen of benieuwd welke financieringsstrategie bij jouw onderneming past? Neem dan contact met mij op via de onderstaande contactgegevens.

Jeroen Derks 1 Vierkant
Jeroen Derks

Adviseur

Deel