Terug
19 mei 2020

Onderzoek toont noodzaak en mogelijkheden

In Nederland is veel vraag naar kwalitatief hoogwaardig tweedehands witgoed. Het aanbod is echter beperkt. Voor zover recycling prioriteit heeft in de branche, is dit met name gericht op materiaalhergebruik en niet zozeer op het hergebruik van complete producten. Om hier verandering in te brengen is actie nodig. Wij hebben onderzocht hoe dit het beste kan worden aangepakt.


De Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland (BKN) ziet mogelijkheden voor Nederlandse kringloopbedrijven om een grotere rol te vervullen in het vergroten van de waarde van het afgedankte witgoed. KplusV heeft in opdracht van BKN inzichtelijk gemaakt op welke wijze en onder welke condities kringloopbedrijven meer hergebruikt witgoed zouden kunnen ontvangen en om weer op de markt te zetten.

Doormiddel van deskstudie en het voeren van individuele en groepsgesprekken met de diverse stakeholders zijn een aantal strategie├źn uitgewerkt die gevolgd kunnen worden om meer afgedankt, doch goed functionerend witgoed via kringloopwinkels te kunnen verkopen. De ene strategie is wat kansrijker dan de andere. Daarnaast zijn nieuwe inzichten verkregen in afvalstoffen gerelateerde regelgeving die specifieke ruimte biedt aan kringloopbedrijven. Samenwerking tussen stakeholders heeft geleid tot een pilot waarbij afgedankt witgoed in grote hoeveelheden wordt aangeboden aan kringloopbedrijven waarna het witgoed als warme broodjes over de plank blijkt te gaan.

Prachtig voorbeeld van hoe producthergebruik bevorderd wordt door goede samenwerking in de keten!

Onze bevindingen zijn gebundeld in een rapport dat je via onderstaand formulier gratis kunt downloaden. We zijn ook erg benieuwd naar je mening en tips over het hergebruik van witgoed en andere duurzame consumptiegoederen. Daarover gaan we ook graag met je in gesprek.

Verkenning strategieën ter bevordering van witgoed hergebruik
Deel