Istock 1205994036

Zó krijg je als start-up de beste ondersteuning vanuit programma's

14 oktober 2022

De Gelderse ondersteuningsprogramma’s voor start-ups en scale-ups zijn onvoldoende bekend bij de doelgroep. Dat blijkt uit het onderzoek dat we onlangs uitvoerden onder de start-ups van Startup50 Gelderland. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Want deze programma's geven een boost aan het ontwikkelproces van je bedrijf of innovatie. Hoe benut je de ondersteuningsprogramma's optimaal? We zetten onze conclusies uit het onderzoek én tips voor je op een rij.

 

Tip 1: Verdiep je in de mogelijkheden

Neem de tijd om je te verdiepen in de omvangrijke mogelijkheden om ondersteuning op te halen. Stel je vraag op meerdere plekken en beslis vervolgens welke supportorganisatie je gaat helpen. Een logische tip, maar extra belangrijk omdat dus niet alle ondersteuningsprogramma's goed bekend en vindbaar zijn. De faciliteiten zijn er vaak wel! Dus durf te vragen én door te vragen, en geef je zoektocht niet direct op als je op het eerste adres 'nee' te horen krijgt.

Tip 2: Wees je bewust van je eigen TRL bij financieringsvragen

Heb vertrouwen, er is een passende financieringsvorm voor iedere TRL-fase. Ondanks het vroege TRL stadium van de gemiddelde respondent, geeft bijna 50% aan reeds financiering aangetrokken te hebben. Wees je bewust van je eigen TRL en vraag aan de voorkant goed uit of de financier waar je mee in gesprek wil, je in dit stadium al kan helpen. Daarmee voorkom je veel frustratie. Ook hier loont het om breed te oriënteren én te wedden op meer dan één paard.

Tip 3: Informeer naar mogelijkheden voor gebruik kostbare apparatuur

Dure faciliteiten, een cleanroom of specialistische apparatuur zijn vaak tegen goede voorwaarden via externe partijen te gebruiken, als je weet waar je moet zijn! Dat kan je cashbehoefte aan het begin van je ontwikkeling sterk verminderen. Informeer bij de supportorganisaties naar mogelijkheden om beschikbare apparatuur binnen het systeem te gebruiken, alvorens te gaan huren of kopen. Veel instituten en zelfs commerciële bedrijven zijn bereid tegen laagdrempelige voorwaarden de systemen aan innovatieve start-ups te verhuren.

Tip 4: Financiering ophalen vraagt doorlopend tijd

Meer dan 55% van de respondenten geeft aan dat financiering te veel tijd kost. Dat gaat dan zowel over de doorlooptijd als de netto tijd die erin gestoken moet worden. Onze tip is dus: begin direct na je closing al weer met gesprekken over de volgende ronde en houd er rekening mee in de planning van je team dat financiering ophalen doorlopend tijd blijft vragen.

Hoe ziet het Gelderse programma-aanbod eruit?

Het Gelderse aanbod aan ondersteuningsprogramma's is zeer divers. Zowel in type ondersteuning, zoals financiering, business development en faciliteiten, als in sectorspecifieke programma's. Het wordt vanuit private en publieke organisaties aangeboden. De programma's kennen ondersteuningsmogelijkheden voor verschillende levensfasen, waarbij aansluiting tussen de verschillende levensfasen en bijpassende begeleiding gewenst is, maar niet altijd aanwezig. Als start-up heb je een enorme keuze aan ondersteuning op diverse thema's die aanbodgedreven beschikbaar wordt gemaakt. De meeste start-ups hebben behoefte aan ondersteuning bij investeringsgereed worden, het vormen van samenwerking voor projecten en consortia én de strategische ontwikkeling van het bedrijf, zoals de waardepropositie en het business plan.

Hoe voorkom je een mismatch?

Het landschap is echter versnipperd, er is nog geen sprake van een 'Gelders ecosysteem' waarbij ieder programma fungeert als warme toegang tot een ander programma die beter past voor de gevraagde ondersteuning van de huidige levensfase. Na analyse van de input concluderen we dat er een zekere mismatch is tussen het vinden van het juiste programma met passende ondersteuning en de levensfasen van start-ups. Hoe voorkom je een mismatch met jouw start-up of scale-up? Hier volgen onze tips.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  • Het merendeel van de programma’s is onbekend bij een groot deel van de start-ups.
  • Veel start-up programma's zijn, naast onbekend, ook te weinig zichtbaar en lastig vindbaar.
  • Juist in Gelderland zien we veel start-ups en scale-ups die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven en zo bijdragen aan een succesvolle en aantrekkelijke regio.
  • De Gelderse aanbieders van programma's hebben veel verschillende labels te communiceren ten opzichte van de andere regio’s die wij als KplusV kennen. Het investeren in bundeling van krachten en het centraliseren van loketfuncties zou je als start-up helpen om makkelijker het juiste loket te vinden. Dit is waardevolle input voor ons als onderdeel van het Startup50 Gelderland netwerk, waarin we ons inzetten om de Gelderse ondersteuningsprogramma's zo goed mogelijk te laten functioneren en toe te werken naar een 'Gelders ecosysteem'.

Ondersteuning vanuit een programma loont

Met bovenstaande tips ga je goed voorbereid aan de slag. Goede ondersteuning is waardevol, want iedere levensfase kent uitdagingen, waarbij je bedrijf, product en organisatie zich moet ontwikkelen. Zelfs de meest veelbelovende innovaties ondervinden moeilijkheden in het bestendigen van groei en het realiseren van de groeipotentie. Dus maak gebruik van de ondersteuning en kennis die er is. Het juiste programma kan je een behoorlijke versnelling opleveren in het ontwikkelproces van je bedrijf of innovatie. Daarbij biedt het je ook toegang tot een netwerk met waardevolle expertise.

Optimale samenwerking tussen aanbieders

Samen met verschillende partners van het Startup50 Gelderland netwerk zetten we ons als KplusV in om het Gelderse systeem zo goed mogelijk te laten functioneren. Succesvolle start-ups en scale-ups bieden namelijk oplossingen voor maatschappelijke opgaven en dragen bij aan een succesvolle en aantrekkelijke regio. Een goed werkend ecosysteem is essentieel om de aansluiting tussen de verschillende ondersteuningsprogramma's en diens aanbod te optimaliseren. Dit ecosysteem ontwikkelt zich dan mee met de veranderende behoefte van de doelgroep. Dit verandert regelmatig door marktontwikkelingen, beleidsontwikkelingen en organisationele veranderingen.

Het ondervragen van de doelgroep is voor ons een belangrijk meetpunt om te kunnen bepalen of het systeem de juiste ondersteuning voorbrengt. We hebben veel ervaring in het begeleiden van start-ups en scale-ups in groei en financiering en het opzetten van ecosystemen en ecosysteem onderdelen. Inzicht krijgen in de beleving van de doelgroep draagt bij aan het doorontwikkelen van het systeem.

Wil je jouw ervaringen met het Gelderse ondersteuningsprogramma’s delen of meer weten over de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek? Neem gerust contact op met Raymond Bosch, Senior Adviseur Ondernemen bij KplusV, om vrijblijvend te sparren via LinkedIn of e-mail.

Raymond 1 Vierkant
Raymond Bosch

Adviseur

Deel