Terug

€7,6 mln. voor betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt nu

2 januari 2021

Het Regionaal InvesteringsFfonds (RIF) investeert in de ontwikkeling van duurzame publiek-private samenwerking voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Sinds de start van het RIF in 2014 liet KplusV inmiddels 27 samenwerkingen slagen. In de aanvraagrondes van januari 2021 begeleidden wij twee aanvragen waarmee we ruim €7,6 miljoen financiering ophaalden. Hiervan komt ruim €2,5 miljoen uit het RIF en de rest van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden. Ook in de aanvraagronde juni 2021 begeleidden wij twee aanvragen, we wachten nog op de uitslag hiervan.


Deel