Istock 1459385404

Coördinatie SPUK voor klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

Om duurzame, circulaire infrastructuur te bevorderen bij gemeenten en provincies, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de regeling ‘Specifieke Uitkering Klimaatneutrale circulaire infrastructuur’ (SPUK KCI) vastgesteld. Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd om namens het SPUK-adviesloket de projectcoördinatie uit te voeren. Ook voeren wij, samen met de consortiapartners Nebest, Royal HaskoningDHV en Movares, de inhoudelijke beoordelingen uit op aanvragen van uitkeringen.

De regeling is bedoeld om CO2-reducerende en circulaire maatregelen in GWW-projecten te stimuleren. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

De regeling loopt vanaf 1 juli tot 20 december 2024. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering aanvragen voor projecten met meerkosten door duurzame maatregelen. Daarbij valt te denken aan directe meerkosten voor de inkoop van CO2-reducerende of circulaire maatregelen, maatregelen voor hergebruik en biobased materiaal en onderzoekskosten voor het realiseren van circulaire maatregelen.

Het totale budget bedraagt € 9.000.000.

Meer informatie over de regeling
Erik Siepelinga Vierkant 1
Erik Siepelinga

Adviseur

Deel