Terug

Karlijn Bakker partner en aandeelhouder van KplusV

1 januari 2022

KplusV staat voor het realiseren van een duurzame, sociale en innovatieve toekomst en ontwikkelt werkende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Karlijn voelt zich verbonden met die ambities en de KplusV-aanpak. Partner wordt ze vanuit de overtuiging dat ze zo nog beter in staat is om het verschil te maken. "Het geeft me de kans om niet alleen vóór KplusV te werken, maar ook aan KplusV. Als partner kan ik werken aan een bedrijf dat intern de voorwaarden schept om extern aan zo impactvol mogelijke oplossingen te werken."

Karlijn wil werken aan oplossingen die zowel milieu als mens vooruit helpen. Overheden spelen een belangrijke aanjagende rol in die vooruitgang. Wat Karlijn daarbij drijft is de noodzaak om niet te blijven hangen in utopische vergezichten, maar dat we daadwerkelijk in beweging komen. Ook al weten we nog niet alles. "Als partner sta ik aan de lat voor deze visie en aanpak en kan ik dit gedachtengoed nog sterker uitdragen."

Hendrik van der Meulen, algemeen directeur KplusV, vertelt dat de partnergroep op zoek was naar complementariteit. "Als je kijkt naar de samenstelling van de partnergroep zie je dat we veel focus hebben op publiek private samenwerkingen, veel oog hebben voor ondernemerschap en ook overheidskennis aan tafel hebben. Maar op belangrijke thema's zoals duurzaamheid, (energie)transitie en circulaire economie gaat Karlijn echt waarde toevoegen."

De stap die Karlijn maakt voelt voor KplusV heel logisch. "Ik denk dat alles heel mooi samenkomt. Onze behoefte, haar ontwikkeling en de maatschappelijke ontwikkelingen rondom duurzaamheid maken ons heel blij met de toetreding van Karlijn."


Deel