Terug

KplusV en Bedrijventerreinaanpak.nl bundelen hun krachten voor oprichten energiecoöperaties

22 februari 2024

Verduurzaming van bedrijventerreinen is niet langer een keuze. Georganiseerde samenwerking is hierbij cruciaal. Hoewel ondernemers veel verduurzamingsmaatregelen individueel kunnen nemen, zorgt netcongestie ervoor dat voor steeds meer oplossingen samenwerking nodig is. Om deze samenwerkingen op bedrijventerreinen op te zetten, bundelen KplusV en Bedrijventerreinaanpak.nl hun krachten.


Gelukkig werken ondernemers op bedrijventerreinen steeds vaker samen om de energiepuzzel te leggen. Al is de organisatiegraad op de meeste bedrijventerreinen nog laag; slechts 20% van de reguliere terreinen kent een of andere vorm van organisatie (bron: Rli). KplusV en Bedrijventerreinaanpak.nl gaan de samenwerking aan om hier verandering in te brengen. De samenwerking heeft al tot diverse concrete oprichtingen van energiecoöperaties geleid.

Het opzetten van een energiehub, een plek waar vraag en aanbod, opwek en opslag samenkomen, vereist een doordachte samenwerking én juridische structuur. Daarom is deze samenwerking zo waardevol; vanuit KplusV hebben we jarenlange ervaring in het opzetten van succesvolle (regionale) samenwerkingen en Bedrijventerreinaanpak.nl biedt het platform om wensen en kansen voor het hele terrein in beeld te brengen. Zoals voor het afsluiten van een Groepstransport Overeenkomst (Groeps-TO). Dit is vaak een passende oplossing voor het oprichten van een duurzame energiecoöperatie.

Faciliteren van samenwerking met online tools

De samenwerking begint met het initiëren van een dialoog, waarbij we de aanpak samenvatten als praten ‘met’ in plaats van ‘over’ ondernemers. De online tools van Bedrijventerreinaanpak.nl brengen snel en zo efficiënt mogelijk informatie en behoeften van individuele ondernemers, parkmanagement, gemeenten, financiers en andere stakeholders bij elkaar.

Samenbrengen belangen in gewenste organisatievorm

KplusV zorgt dat de individuele belangen en wensen samenkomen in een concrete organisatievorm. We begeleiden het gesprek met alle stakeholders en organiseren (werk)sessies om gezamenlijke doelen te formuleren die de ondernemers ondersteunen.

"Met een goed georganiseerde samenwerking maken we oplossingen voor netcongestie mogelijk op bedrijventerreinen."

Lisette Sant, adviseur toekomstbestendige bedrijventerreinen bij KplusV

Concrete resultaten in Ermelo en Emmeloord

In de praktijk vertaalt onze samenwerking zich naar diverse concrete organisatievormen. De Energiehub Veldzicht in Ermelo en de Energiehub Nagelerweg in Emmeloord zijn twee baanbrekende projecten waarin deze innovatieve aanpak tastbare resultaten oplevert. In Ermelo zijn we door interactieve workshops tot de gezamenlijk keuze voor een energiecoöperatie gekomen, als eerste stap om uiteindelijk Groeps-TO's af te sluiten. In Emmeloord volgen we een vergelijkbaar proces, waarna in een verdiepende workshop de contouren van de nieuwe organisatievorm worden vastgesteld. [link toevoegen naar bestaand artikel Emmeloord]

"Innovatie gedijt bij samenwerking, investeringsbereidheid en de ruimte om te experimenteren en is nodig voor een duurzame energietoekomst."

Oene Venema, oprichter Bedrijventerreinaanpak.nl

Technische mogelijkheden

De keuze voor een passende organisatievorm is afhankelijk van de technische mogelijkheden op het betreffende bedrijventerrein. Er vindt daarom altijd een eerste technische analyse van mogelijkheden plaats, voordat we met de organisatievorm aan de slag gaan. Beide partijen werken nauw samen met technische onderzoekers, evenals bijvoorbeeld notarissen voor de juridische borging.

Wil je meer wilt weten over het opzetten van succesvolle samenwerkingen op je bedrijventerrein, download dan ons stappenplan of neem gerust contact met ons op.

In drie stappen naar een stevige samenwerking voor je energiehub
Lisette 1 Vierkant
Lisette Sant

Adviseur

Deel