Terug
23 juni 2017

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) gaat een strategische samenwerking aan met de adviesbureaus PNO en KplusV om zijn dienstverlening op het gebied van financieringsmogelijkheden voor ondernemers verder uit te breiden. Door nauwer samen te werken, komen financieringsmogelijkheden voor innovaties en groei van ondernemingen in de regio nog beter in beeld.


NHN beheert het Ondernemersloket voor ondernemers die willen uitbreiden, investeren of innoveren in de regio Noord-Holland Noord. NHN doet dit in opdracht van de achttien gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. Hiermee wil de regio ondernemers zo goed mogelijk faciliteren en informeren.

Cruciale rol ontwikkelingsmaatschappijen
NHN heeft recent input geleverd voor het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’, opgesteld in december 2016 door een expertcommissie onder leiding van Peter Noordanus. Deze expertcommissie roept op om de doorgroei van ondernemingen te bevorderen door via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen financieringsmogelijkheden beter te ontsluiten. In de praktijk blijken bedrijven namelijk moeite te hebben om kapitaal te verkrijgen, waarmee ze echt kunnen doorgroeien. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zitten dicht op de regionale clusterpraktijk en zijn daarmee logische partijen om de financieringsmogelijkheden voor bedrijven inzichtelijk te maken.

Ambiteuze ondernemers kunnen financieringsbehoefte invullen
NHN wil door samenwerking met PNO en KplusV ambitieuze ondernemers faciliteren om hun financieringsbehoefte optimaal in te vullen. Deze samenwerking vergroot de kans voor ondernemers om het volledige spectrum van zowel publieke als private financieringsmogelijkheden te benutten; van subsidies en (publieke) revolverende fondsen tot informal investors en venture capital. Ook het combineren van verschillende financieringsbronnen en -instrumenten kan dankzij deze samenwerking effectiever verlopen.

Thijs Pennink, directeur NHN: “Door de samenwerking met PNO en KplusV wordt het voor ondernemers in Noord-Holland Noord makkelijker om een breed scala aan publieke en private financieringsmogelijkheden alsmede alternatieve financieringsinstrumenten aan te wenden. Op deze manier bieden we een overzichtelijk en compleet aanbod voor de ondernemers in onze regio. Zo vinden ze beter hun weg naar financiering om hun groeiambities te verwezenlijken.”

Ondernemers vinden de ondersteuningsmogelijkheden op www.nhn.nl.

Deel