Terug
5 november 2021

We ondersteunden twee toegekende aanvragen die de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt verbeteren.


Wat is de RIF subsidie?

Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) stimuleert de samenwerking tussen mbo scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Deze tranche zijn er weer 10 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 11,7 miljoen euro subsidie ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 21,4 miljoen euro geïnvesteerd. Sinds de start van het RIF in 2014 liet KplusV inmiddels al 29 samenwerkingen slagen.

De geslaagde projecten van de afgelopen ronde

In de afgelopen ronde ondersteunde KplusV onderstaande samenwerkingen bij het ontwikkelen van de samenwerking, de regiovisie, het uitwerken van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap: Leven Lang Flex  – MboRijnland

Het project van MboRijnland helpt mbo-studenten om een succesvolle en duurzame start op de arbeidsmarkt te maken door te investeren in hun talenten en ontwikkeling. De doelgroep van het CIV Leven Lang Flex zijn (jong)volwassenen in een kwetsbare positie die in het mbo een Entree of Niveau 2 opleiding volgen in de regio’s Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland.  De publiek-private samenwerking die met het CIV LLF is ingericht, bouwt voort op bestaande samenwerkingen van de verschillende regionale partners. mboRijnland is initiatiefnemer en penvoerder geweest voor de aanvraag.

Hospitality Talent Hubs Drenthe – Drenthe College

Met het programma Hospitality Talent Hubs Drenthe wil Drenthe College samen met de bedrijven en opleiders in de gastvrijheidssector in Drenthe de opleidingen beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt en zo ook bijdragen aan de versterking, innovatie, groei en toekomstbestendigheid van de gastvrijheidssector in Drenthe. Het programma wordt door de partners uitgevoerd langs drie programmalijnen:

  1. Aantrekken en behouden van talent, en een betere doorstroom vanuit opleidingen naar gastvrijheidssector.
  2. Onderwijs ontwikkelen op basis van een nieuw onderwijsconcept, met verschillende hybride leeromgevingen en flexibilisering van onderwijsaanbod.
  3. Professionaliseren docenten en leermeesters 2.0., om aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te versterken.
Financiering nodig voor jouw project rondom samenwerking mbo onderwijs-bedrijfsleven? Laatste kans!

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven kunnen van 1 januari tot en met 31 januari 2022 en van 1 juni tot en met 30 juni 2022 plannen indienen voor het RIF (Regionaal Investeringsfonds mbo). Het is nog onzeker of deze regeling wordt verlengd, dus mogelijk is dit de laatste kans om een RIF subsidie aan te vragen. Tom van de Schoot, Aniek van Gerwen, Kitty Beem en  Sytske Valk helpen je graag aan een goed plan en succesvolle financiering.

Deel