In Limburg is een nieuw, goed gevuld mkb-fonds gestart, het Limburg Startup Capital Fund (LSCF). Het fonds is bestemd voor start-ups en mkb’ers die met hun innovatie bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Met een totaal vermogen van 32,65 miljoen euro komt veel financiering voor vroege fase innovaties beschikbaar. KplusV ondersteunde LIOF en provincie Limburg bij de totstandkoming van het fonds.

Het Limburg Startup Capital Fund (LSCF) kent een tweetal deelfondsen. Ten eerste is er het Limburg Vroege Fase Fonds (10 miljoen euro). Dat is er om ondernemers in de startfase van hun bedrijf financieel te ondersteunen. Voor ondernemers die al een stapje verder zijn en willen opschalen en doorontwikkelen, is er het Seed Fonds Limburg (22,65 miljoen euro).

Vanaf 1 april zijn de twee fondsen feestelijk van start gegaan en is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Het fonds is mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Limburg en LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg.

KplusV ondersteunde LIOF en de provincie Limburg bij de totstandkoming van het fonds en de deelfondsen. Samen werkten wij aan onderdelen zoals de ontwikkeling van de fondsstrategie en -governance, de fondsplannen, het uitvoeren van een kostenbenchmark om een passende beheervergoeding vast te stellen en de ontwikkeling van evaluatie-criteria voor de fondsen. Vervolgens hebben we met advocatenkantoor Boels Zanders de oprichting van het fonds gerealiseerd.

Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “Door de krachten te bundelen en die lokale nabijheid op te zoeken, verwacht ik dat we meer impact kunnen maken. Ondernemers hebben dichtbij huis gemakkelijk toegang tot die financiering en ondersteuning en de drempels zijn lager. Daarmee hopen we dat we de komende tijd meer jonge bedrijven tot groei en wasdom kunnen brengen”.

Edwin Netjes, adviseur financieren en partner bij KplusV: "We zijn erg blij dat we onze financiële expertise kunnen inzetten om samen met het ministerie, LIOF en de provincie Limburg te bouwen aan een sterk en innovatief Limburg!"

Meer weten over het fonds of een aanvraag doen

Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel