Istock 185274872

Samen met Schiphol werken aan afvalvrije luchthavens in 2030

En naar volledig circulaire vliegvelden in 2050

De luchthavens Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zijn voorbereidingen gestart voor een achtjarige samenwerking met tech-platform Seenons en afvalrecyclingbedrijf Renewi. We zijn gevraagd om een 'zero waste' roadmap te ontwikkelen om Royal Schiphol Group te helpen om minder grondstoffen te gebruiken én afval te voorkomen. Dit doen we samen met Royal HaskoningDHV, die verantwoordelijk is voor de CO2-nulmeting van de huidige grondstofstromen.

Waste-to-product

“In de transitie naar een circulaire economie is samenwerking het sleutelwoord. Als waste-to-product bedrijf willen wij een verbindende schakel zijn in de circulaire economie.  Daarom zijn we enthousiast om samen met de partners de slag te gaan, met een uitdaging die veel verder gaat dan enkel een efficiënte en duurzame inzameling van reststromen,” aldus Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland, vanuit Renewi. “Wij zullen hierbij onze innovatiekracht en landelijk netwerk maximaal in gaan zetten om de reststromen van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport om te zetten in nieuwe grondstoffen.

Duurzaamheid vormt voor alle betrokken partijen een overkoepelende, beslissende factor als het aankomt op de logistiek, de verwerking en verminderen van het afval. Samen zetten de partijen zich in om voor Schiphol en Rotterdam The Hague op ‘afvalstroomniveau’ de meest duurzame verwerkingsmethode te identificeren en in te richten. De data-inzichten die het platform van Seenons genereert, faciliteren deze keuze.

“Ons platform is bedoeld voor duurzaam afvalmanagement en verbindt partijen in de afvalketen om impact te maken. Door onze innovatieve software, zonder dat we zelf wagens of verwerking hebben, kunnen wij partijen objectief bijstaan in hun transitie naar zero waste. Voor ons gaat het om het verminderen, hergebruiken en optimaal recyclen van materialen. Het transport en de verwerking van reststromen zijn hier een onderdeel van, waar we ons netwerk voor gaan inzetten. We moeten het samen doen,’’ aldus Joost Kamermans, CEO en co-founder van Seenons.

Roadmap – Stap voor stap naar zero waste

Met behulp van een zero waste roadmap – waarin Seenons en KplusV een gefaseerde aanpak verwerken met duidelijke tussentijdse doelstellingen en bijpassende interventies – gaan de luchthavens op weg naar het bestaande doel van afvalvrij in 2030. Ook geeft dit de luchthavens transparantie, zoals de CO2-impact van transport en materiaalverbruik.

Lina 1 Transparant
Lina Penninkhof

Adviseur

Deel