Terug

Unieke samenwerking met 15 specialistische bureaus

4 januari 2022

KplusV heeft zich met het samenwerkingsverband NedWerk gekwalificeerd voor de Raamovereenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In een unieke samenwerking met 15 specialistische bureaus gaan we samenwerken met het Ministerie en stakeholders om Nederland duurzamer te maken en de slimste oplossingen te ontwikkelen voor uitdagende maatschappelijke opgaven op het gebied van:


- Duurzame en Groene Mobiliteit
- Klimaatbestendige Infrastructuur
- Duurzame, Gezonde en Veilige Leefomgeving
- #Water, #Bodem en Ondergrond

NedWerk bestaat uit de bureaus AT Osborne, MuConsult en Witteveen+Bos. Daarnaast werken wij op gelijkwaardige wijze samen met 4Cast, AVIV B.V., Bureau BUITEN, CE Delft, CGI, Het Groene Brein, NewForesight, Panteia, PwC, Urhahn | urban design & strategy en VINU.

Dit samenwerkingsverband is opgezet omdat hedendaagse opgaven vaak dermate complex zijn dat individuele partijen deze niet alleen het hoofd kunnen bieden. Juist met een brede coalitie van samenwerkende partners moeten en kunnen we het verschil maken. De bureaus hebben de intentie uitgesproken om elkaar ook bij vraagstukken voor andere opdrachtgevers vaker op te zoeken en te versterken.

Deel