Istock 1149273936

Versterking dienstverlening aan mkb is belangrijk en urgent

Onderzoeksresultaten 'dienstverlening aan mkb' naar Tweede Kamer

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap adviseert om de (semi)publieke dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf te versterken. Door grote transities op het terrein van verduurzaming, digitalisering en arbeidsmarkt is het belangrijk én urgent om vooral het “brede” mkb beter te ondersteunen met informatie en advies. Dit blijkt uit ons onderzoek dat we in opdracht van het Comité hebben uitgevoerd en is verwerkt in het advies Dienstbare dienstverlening aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Het landschap van private en publieke dienstverlening in de afgelopen jaren sterk is veranderd. In dit stelsel – privaat en publiek, landelijk, regionaal en lokaal – gaat veel goed, maar er is zeker ook ruimte voor verbetering, blijkt uit ons onderzoek.

Volgens het Comité moet de (semi)publieke dienstverlening meer dienstbaar worden aan de behoeften van ondernemers. Meer focus op – de verschillende segmenten binnen – het zogenaamde “peloton”, extra aandacht voor de grote transities. Informatie moet breed beschikbaar zijn, maar er is ook meer persoonlijk advies nodig.

Het Comité adviseert de minister om te komen tot een ontwikkelagenda. Er is behoefte aan landelijke afspraken op hoofdlijnen, waarbij ook provincies, gemeenten, brancheorganisaties en andere private partijen worden betrokken. Voor transitiethema’s (digitalisering, verduurzaming en arbeidsmarkt) is een specifieke aanpak nodig. Om het stelsel te versterken stelt het Comité bovendien voor om de kwaliteit vanuit het perspectief van de gebruikers systematisch te meten en een ambitie te formuleren voor het verzamelen en delen van data.

"Uit ons onderzoek blijkt dat het voor ondernemers lastig is om snel in contact komen met de juiste organisatie voor informatie of advies. Dit komt door het dermate grote aanbod aan dienstverlening. Een versterking van de coördinatie, regie en onderlinge samenwerking en het verhogen van de vindbaarheid en bereikbaarheid van deze instanties is essentieel".

Hendrik van der Meulen | adviseur, algemeen directeur en partner bij KplusV

Minister Adriaansens heeft het advies aangeboden aan de Tweede Kamer. De inhoudelijke reactie zal na de zomer aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Op korte termijn wordt een bestuurlijke bijeenkomst met KvK, RVO en ROM’s georganiseerd om het gecreëerde momentum en positieve energie bij de stakeholders te behouden.

Lees het officiële nieuwsbericht op de Staat van het mkb website.

Hendrik 1 Vierkant
Hendrik van der Meulen

Adviseur, algemeen directeur en partner

Deel