Terug
Adviseur

Om te kunnen komen tot een gelukkig leven voor iedereen en een houdbare aarde is een goede en eerlijke economie noodzakelijk. Alleen al omdat ondernemingen in de economie noodzakelijk zijn om de oplossingen voor de maatschappelijke transities te creëren.

Om te komen tot deze oplossingen is financieel kapitaal noodzakelijk. Ik zorg ervoor dat overheden de instrumenten zo in kunnen richten dat hiermee de meeste impact gemaakt wordt. Daarnaast zorg ik ervoor dat het kapitaal op de juiste plek terecht komt. Zo draag ik, vanuit mijn expertise, bij aan een houdbare wereld.


"Voor werkende oplossingen is samenwerking noodzakelijk"

Oplossingen voor complexe problemen werken pas als ze breed genoeg worden gedragen. Deze oplossingen kunnen alleen vanuit samenwerking worden ontwikkeld. Deze samenwerking tot stand brengen en hierbij de juiste middelen vinden is waar ik energie van krijg. Om vervolgens gezamenlijk toe te kunnen werken naar resultaat. Valkuil is wel dat er binnen samenwerkingen vooral wordt gepraat. Het is belangrijk om op de juiste momenten knopen door te hakken en door te pakken. Als je blijft praten weet je immers zeker dat er niks gebeurt.

Erik Siepelinga Vierkant 1
Expertise

Met mijn economische achtergrond vanuit mijn studie en ervaring bij de regionale overheid heb ik zowel theorie- als praktijkervaring over de economie in de regio. Door de praktijkervaring ken ik de kaders waar overheden mee te maken hebben.

Ook heb ik dicht tegen de markt aangezeten in mijn eerdere werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het programma Start-up in Residence en generieke ondersteuningsprogramma's voor breed MKB en startups en scale-ups.

Doordat beide kanten bekend zijn ben ik in staat om het (financieel) instrumentarium vanuit overheden zodanig in te richten dat er zoveel impact als mogelijk mee bereikt kan worden.   

Deel