Terug
Adviseur

Ik ben een bevlogen en enthousiasmerende adviseur en projectleider die maatschappelijke transities wil versnellen. Ik richt mij vooral op vraagstukken gericht op het versnellen van de energietransitie vanuit het publieke domein.


"Complexe vraagstukken concreet maken waarmee ik opdrachtgevers help om stappen te zetten"

De energietransitie is een complex vraagstuk waarbij ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en er veel relaties zijn met andere maatschappelijke ontwikkelingen. Ik beschik over een sterk analytisch vermogen en ben ondernemend en resultaatgericht. Deze vaardigheden zet ik in om opdrachtgevers te helpen om complexe vraagstukken te overzien en te vertalen naar concrete stappen. Zo versnellen we samen de energietransitie.

GEERTV~1
Expertise

Brede inhoudelijke kennis van de energietransitie, co-creatie, het creëren van gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid vormen de basis van mijn aanpak. Ik help opdrachtgevers bij beleids- en strategieontwikkeling en het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s. Ook heb ik veel ervaring met het monitoren en evalueren van de impact van beleid.

Ik help opdrachtgevers bij beleids- en strategieontwikkeling en het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s. Zo ben ik op dit moment gedetacheerd bij de gemeente Smallingerland als projectleider energietransitie voor de doelgroep bedrijfsleven. Daarnaast ben ik adviseur en casemanager voor het Warmtetransitiecentrum Groningen. Dit is een meerjarig programma gericht op het ondersteunen van de Groninger gemeenten bij de warmtetransitie. Ook voer ik regelmatig opdrachten uit om de impact en effectiviteit van beleid te beoordelen. Voorbeelden zijn de evaluatie van de Energieagenda 2010 - 2020 van de provincie Noord-Brabant en de evaluatie van de samenwerking binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe.

Deel