Terug
Adviseur en partner

Zorg voor de toekomst, voor een gezonde economie met een positief effect op omgeving en mensen. Voor iedereen, voor mensen elders en voor de generaties na ons. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een visie op de toekomst die richting geeft aan onze acties.

Ik werk graag op het snijvlak van kennisinstellingen, overheden en ondernemers om een visie op te stellen en deze te vertalen naar concrete oplossingen.


"It is mei sizzen net te dwaan"

In Friesland zeggen we: It is mei sizzen net te dwaan’ oftewel: met praten is het nog niet opgelost.

MAAIKE~2
Expertise

Met het leiden van programma- en projectteams heb ik veel ervaring. Ik kom tot mijn recht in projecten die een strategische en doelgerichte aanpak vereisen, gebaseerd op een goede onderbouwing. Ik ben direct en doortastend, maar met een achtergrond als bestuursadviseur en een grote interesse in het lokaal bestuur heb ik voldoende politieke sensitiviteit om partijen samen te brengen en een gedragen en praktische aanpak te realiseren. 

Deel