Terug
Adviseur

Financiële middelen spelen een cruciale rol bij het bewerkstelligen van positieve veranderingen. Mijn benadering is om financiering te beschouwen als een instrument en geen doel op zich, waardoor we daadwerkelijk impact kunnen maken op het gebied van maatschappelijke transities. Ik geloof in de kracht van verantwoorde investeringen en slimme financiële beslissingen als drijvende factor achter duurzame groei en innovatie.


“Financiering is de brandstof voor verandering, maar het is de bestemming van die verandering die echt telt”

De wereld om ons heen is altijd in beweging, en met financiële middelen kunnen we richting geven aan een toekomst waar iedereen van kan profiteren. Financiering staat voor de mogelijkheden die we hebben om echte veranderingen te bewerkstelligen. Samenwerking is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat we de juiste koers varen.

Misha 1 Vierkant
Expertise

Na de afronding van de master Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen, heb ik mijn financiële expertise met succes ingezet binnen het domein van impactvol financieren. Mijn expertise omvat het uitvoeren van kwantitatieve analyses, waarbij ik complexe financiële gegevens interpreteer en vertaal naar waardevolle inzichten. Ik streef naar financiële oplossingen met zowel rendement als maatschappelijke impact.

Deel