Marco de Weger

Adviseur en partner

06 27 08 55 58

Profiel

Hoe kunnen we bijdragen aan echte veranderingen in onze maatschappij? Starre systemen en structuren te helpen doorbreken. Inclusiever, duurzamer, eenvoudiger! We willen het allemaal, maar hoe? Ik ben meer dan 25 jaar actief in het publiek-privaat maatschappelijk domein en ervaar dagelijks dat collectieve inzet en motivatie broodnodig is om de maatschappelijke opgaven aan te pakken. Ik zet me daar dagelijks met overtuiging voor in.

Als adviseur en projectleider werk ik graag op het snijvlak van markt en overheid in beleidsdomeinen als werk en inkomen, zorg en welzijn, kunst en cultuur, waarin beleid en uitvoering elkaar ontmoeten en permanent om aanpassingen vragen. Visie- en strategieontwikkeling zijn voor mij even belangrijk als de doorvertaling naar een effectieve uitvoering in de praktijk.

“Ik help opdrachtgevers pragmatische oplossingen te vinden voor de strategische vraagstukken waarvoor zij staan.”

Ik analyseer en ontrafel vraagstukken en vertaal de resultaten daarvan naar pragmatische oplossingen. Met een positief-kritische houding bezie ik een vraagstuk, met oog voor belangen van en draagvlak onder alle stakeholders. Stevige onderwerpen ga ik niet uit de weg, mits dit het beoogde resultaat van de opdracht ten goede komt. Ik werk graag samen om zo tot gedragen en werkzame oplossingen te komen.

 

"Ik help opdrachtgevers pragmatische oplossingen te vinden voor de strategische vraagstukken waarvoor zij staan."

Marco de Weger

06 27 08 55 58

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.