Istock 1650291053

Aantrekken en behouden van internationaal talent in Zuid-Holland

Resultaat: Een gedragen advies voor het aantrekken en behouden van 1.000 internationals in Zuid-Holland

Naam opdrachtgever: Economic Board Zuid-Holland

Onze rol: Procesbegeleider

De arbeidsmarkt van Zuid-Holland kent diverse knelpunten, zoals krapte en versnippering. Binnenlands talent met specifieke kennis en vaardigheden blijkt niet altijd voorhanden. Internationaal talent is wereldwijd en landelijk dan ook een urgent thema. Met name innovatieve en technische sectoren in Zuid-Holland hebben behoefte aan internationaal talent. Hiermee blijft de regio innoveren en heeft het een stevigere positie in de markt.  

1000 internationals aantrekken of behouden

In Zuid-Holland is het Internationaal Talent Programma opgezet om internationaal talent aan te trekken en te behouden. Dit programma liep bijna ten einde. De provincie vroeg ons als procesbegeleider om samen met stakeholders tot vervolgscenario’s voor een Internationaal Talent Programma 2.0 te komen. Het doel: 1.000 internationals aantrekken en behouden voor de regio Zuid-Holland.

We organiseerden oriënterende gesprekken, interviews en stuurgroep bijeenkomsten en voerden onderzoek uit voor een adviesrapport met drie vervolgscenario’s. Er is het meeste draagvlak voor de variant waarin de bestaande sterke regio en cluster in Zuid-Holland worden versterkt met een netwerkorganisatie. Kennisdeling en afstemming staan hierin centraal. Een lichte governance, financiering vanuit stakeholders en concrete projecten zijn tevens nodig om de doelstelling te behalen.

Belangrijke inzichten voor alle regio’s

Uit onze analyse zijn vijf kernelementen geïdentificeerd die ook voor andere regio’s van toepassing zijn:

  1. Talent intelligence: inzicht en overzicht van de huidige situatie én de verwachte tekorten voor de lange termijn, is essentieel voor een goede aanpak.
  2. De samenhang tussen investeren, innoveren en Human Capital: investeren en innoveren gaat gepaard met inzet van mensen. Zonder de juiste en voldoende mensen, stagneert de groei en innovatie van bedrijven. Voor een goede Human Capital planning is zicht nodig op de investeringen van bedrijven.
  3. Quadruple helix: sterke samenwerking tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen, de community én de inwoners van de regio is essentieel.
  4. Meerjarenaanpak: een langdurige verbintenis met voldoende menskracht en middelen is nodig.
  5. Behouden is het nieuwe aantrekken: ga voor het duurzaam aantrekken van talent en richt je op internationals die in de regio een toekomst willen opbouwen.

"KplusV heeft ons met een proces en aanvullende factfinding goed geholpen om bruikbare scenario's voor de volgende fase van het Internationaal Talent Programma Zuid-Holland op te zetten. Het zorgde voor het momentum dat nodig was om als partners knopen door te kunnen hakken.”

Ron Brans  | Strategisch Projectadviseur Human Capital, Economic Board Zuid-Holland

Wij werken al jaren samen met gemeenten, regio's en provincies aan het aantrekken en behouden van internationaal talent. Voor de Brainportregio schreven wij een Regionale Visie op Internationaal Talent en voor de provincie Gelderland ontwikkelden en implementeerden wij een strategie voor het aantrekken en behouden van buitenlands talent.

Doorpraten?

Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie of even sparren over de mogelijkheden om internationaal talent in jouw regio aan te trekken en te behouden? Neem contact op met Tom van de Schoot of Renate Bouwman.

Lees meer over het aantrekken en behouden van internationaal talent in Zuid-Holland op de website van de Economic Board Zuid-Holland.

Deel