H2 Drive

H2-Drive: realisatie 70 waterstofauto's regio Arnhem

Resultaat: 70 pioniers die tanken en rijden op waterstof via stimuleringspakketten in de regio Arnhem én de regio op de kaart als koploper in waterstof.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Onze rol: projectleiding voor het opzetten van de samenwerking, stimuleringspakketten, communicatie en realisatie van stimuleringspakketten

Tijdens het succesvolle lanceringsevenement met 180 bezoekers overhandigde de Arnhemse wethouder Duurzaamheid, Cathelijne Bouwkamp, het eerste stimuleringspakket aan Kevin Rijke, directeur Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Tijdens de looptijd zijn er in totaal 70 stimuleringspakketten uitgereikt! Dit betekent dat er 70 extra waterstofauto’s in de regio Arnhem (gaan) rijden en tanken, wat bijdraagt aan minder CO2-uitstoot en een schonere lucht.

Waterstof voor schone luchtkwaliteit

De mobiliteitssector zorgt voor een groot aandeel van de CO2 uitstoot in Nederland, maar zorgt veroorzaakt ook andere schadelijke emissies, zoals die van stikstof en fijnstof. Dat heeft impact op de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid van mensen. Provincie Gelderland en gemeente Arnhem zetten zich in voor schone luchtkwaliteit. Een eerste stap was al gezet door de komst van een waterstoftankstation in Arnhem. Maar hoe realiseren we vervolgens dat er ook daadwerkelijk auto's gaan rijden en tanken? Zeker aangezien er nog maar weinig tankstations in Nederland zijn. 

Onze aanpak

Rijden op waterstof is pionieren. Daarom richtten we ons juist op de koplopers, door:

  1. H2-Stimuleringspakketten;
  2. Contracteren van gebruikers;
  3. Ondersteunende marketing- en communicatie-acties en regio-promotie.

Samenwerking is nodig om dit te kunnen realiseren, vanuit netwerk, communicatie, beschikbaarheid van auto's en praktische tools. Wij waren hierin de verbindende schakel.

Lisette 1 Vierkant
Lisette Sant

Adviseur

Deel