Terug
Adviseur

Met een resultaatgerichte, gezamenlijke blik op de horizon draag ik bij aan een duurzame toekomst. Op de route naar deze horizon voeg ik graag een dosis enthousiasme en creativiteit toe om beweging te creëren. Ik krijg er energie van om gedragen doelen te vertalen naar concrete stappen. Waar liggen kansen en wat kunnen we nu al doen vanuit intrinsieke motivaties, rollen en verbinding? Complexiteit ga ik daarbij niet uit de weg.


“Ook in onze westerse jungle kunnen de kleinste samenwerkingen uitgroeien tot een ecosysteem waarin we samen stappen zetten naar een duurzame toekomst."

Mijn werk vergelijk ik graag met een tour die ik maakte door de jungle. Aan de start van de tocht kon ik over alle boomtoppen heen kijken naar de stip aan de horizon, maar om daar te komen moesten we de jungle door. Een hakmes bleek niet nodig. Waar er geen begaanbare paden waren, kozen we de rivier. Wat wèl nodig was, was een telelens, om te zien hoe op kleine schaal wordt samengewerkt, waarmee samen het hele ecosysteem van miljoenen planten en dieren wordt gevormd.

Lisette 1 Vierkant
Expertise

Mensen en organisaties helpen stappen te zetten in de energie- grondstoffen- en mobiliteitstransitie, juist ook daar waar verschillende transities elkaar raken. Vanuit mijn achtergrond in strategisch management in combinatie met veranderkunde maak ik altijd de verbinding tussen strategie en gedrag. Ik bied inzicht in de vraagstukken van morgen en overmorgen, help om het wenkend perspectief te schetsen, bouw voort op bestaande krachten en verbindt mensen en partijen om de systeemtransitie te realiseren. 

Dit deed ik onder andere in de volgende projecten:

H2Drive: Waterstofmobiliteit kenmerkt zich door het kip-ei probleem. Als projectleider bouwden we aan een samenwerking om juist de koplopers – die de weg vrij maken – te kunnen ontzorgen. Zo realiseerden we de introductie van 70 waterstofauto's in de regio Arnhem.

Verduurzaming wagenpark Omgevingsdienst. Het verduurzamen van een wagenpark is best spannend: wat betekent dit voor mijn vrijheden als individuele medewerker? We stelden daarom samen met het interne team een gedragen ambitie en doelstellingen op, die leidend zijn voor keuzes in de komende jaren. We creëren beweging vanuit inzicht én inspiratie.

Strategiebepaling Clean Mobility Center. Het Clean Mobility Center heeft tot ambitie om dé kennis- en netwerkorganisatie te zijn op het gebied van duurzame mobiliteit. Maar hoe kan zij deze rol pakken en vertalen naar concrete programmalijnen? Daarvoor analyseerden we het speelveld en bepaalden we waar de hiaten in het ecosysteem liggen, om gericht aan de slag te kunnen gaan met slimme, schone en veilige mobiliteit en écht verschil te maken in praktijkoplossingen.

Deel