Istock 1087218874

Programmamanagement KIA-Sleuteltechnologieën

Resultaat: bijdrage aan brede afstemming en samenwerking tussen ministeries, topsectoren en kennisinstellingen op het gebied sleuteltechnologie ontwikkeling

Opdrachtgever: Holland High Tech

Rol: ondersteunen bij de uitvoering van de nationale kennis- en innovatieagenda rond sleuteltechnologieën

Coördineren van innovatieagenda

Holland High Tech (HHT) vertegenwoordigt de Topsector High Tech Systemen en Materialen en is aanjager van innovatie binnen de sector. Daarnaast is HHT binnen het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) verantwoordelijk voor de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën. Binnen deze agenda werken departementen, Topsectoren, kennisinstellingen en regio's samen aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Wij helpen een governance te bouwen waarmee deze partijen gezamenlijk de agenda handen en voeten kunnen geven.

Onze aanpak

Binnen de agenda ligt de nadruk op het opwerken van zogenaamde breed gedragen programma's. Dit zijn programma's met een wetenschappelijke basis in een of meerdere technologieën met een breed toepassingsgebied. Wij ondersteunen in dit proces bij het in kaart brengen van inhoudelijke speerpunten, het vormen van publiek-private samenwerkingen, het bouwen van commitment van partners, en de concrete uitwerking van sleuteltechnologieprogramma's (o.a. in het kader van het Nationaal Groeifonds).  

Jasper 1 Vierkant
Jasper de Graaf

Adviseur

Deel