Terug
Adviseur

De maatschappelijke uitdagingen waar we met ons allen voor staan zijn te groot en te complex om eenzijdig te benaderen. Door samen te werken kunnen we tot echte duurzame innovatie komen. Tussen publieke en private partijen, tussen wetenschap en praktijk, tussen verschillende disciplines en tussen verschillende sectoren. Het bouwen van die samenwerkingen is wat ik graag doe. 


"Samen successen vieren geeft energie.”

Het bouwen van publiek-private samenwerkingen en innovatie-ecosystemen geeft mij energie. Helemaal als een gedeeld belang en een gezamenlijke ambitie ontstaat, partijen hun rol zien en pakken en successen samen worden gevierd. Op die manier draag ik zelf graag bij, en hoop ik vooral anderen te helpen bij te dragen aan een meer duurzame, sociale en veilige samenleving.

Jasper 1 Vierkant
Expertise

Ik heb ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van publiek-private innovatieprogramma's.  Eerder heb ik binnen Dinalog (Topsector Logistiek) het volledige innovatieproces begeleid, van het vormen van PPS-en tot het organiseren van valorisatie, en heb ik de vertaalslag gemaakt naar maatschappelijke thema's. Nu doe ik dat bij KplusV voor verschillende klantgroepen; overheden, topsectoren, clusters. Ik heb een achtergrond in economische geografie en kennis van innovatie in clusters en netwerken.

Een greep uit mijn opdrachten:

  • Voor Holland High Tech (Topsector HTSM) ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën als onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid.
  • Voor Provincie Zuid-Holland/InnovationQuarter coördineer ik de vorming van verschillende projectconsortia en innovatieplannen voor robotisering in de glastuinbouw in het kader van Groeifondsvoorstel Nxtgen Hightech.
Deel