Zaanstad

Warmtenetwerk Zaanstad

Resultaat: Warmtenetwerk helpt woningen in Zaanstad van het gas af

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Onze rol: opzetten financieringsstructuur en governance 

Aardgasvrij wonen

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van olie en aardgas naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie. Door de aanleg van het warmtenet heeft Zaanstad een schone, betaalbare en lokale energievoorziening voor (in de eerste fase) ongeveer 2.200 woningen en vijf gebouwen, waaronder enkele scholen en een zorginstelling in Zaandam Oost. 

Als fondsbeheerder van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland werkten we mee aan de realisatie van dit warmtenetwerk. We waren onder andere betrokken bij het opzetten van de financieringsstructuur en governance. In samenwerking met Firan en gemeente Zaanstad is het project gerealiseerd.

Sinds 2019 is er een werkend warmtenetwerk in Zaanstad, dat woningen voorziet van duurzame warmte en zorgt voor veel CO2-besparing per jaar. De impact van het warmtenetwerk zie je hieronder. 

De complexiteit van een warmtenetwerk

Aardgasvrij wonen is één van de belangrijke pijlers onder het klimaatakkoord. Door woningen van duurzame energiebronnen te voorzien kan de afhankelijkheid van aardgas worden afgebouwd en wordt hiermee aanzienlijke hoeveelheid CO2 bespaard. In de gemeente Zaanstad is daarom gekozen voor de ontwikkeling van een warmtenetwerk. In een warmtenetwerk moeten grote investeringen gedaan  worden en er zijn veel partijen betrokken zijn bij de aanleg en aansluiting. Dat maakt het complex en vraagt om regie.

Wat hebben we gedaan?

Wij gaven de governance en financieringsstructuur van het warmtenetwerk mede vorm. Het fonds PDENH leverde ook een belangrijke bijdrage aan de financiering van het netwerk.  

Thomas 1 Vierkant
Thomas Ticheloven

Adviseur

Deel