Zaanstad

Warmtenetwerk Zaanstad

Resultaat: Warmtenetwerk helpt woningen in Zaanstad van het gas af

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Onze rol: Opzetten financieringsstructuur en governance 

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Eén van de doelen is het stoppen met verwarmen met aardgas, omdat bij de verbranding van aardgas CO2 vrijkomt. Het grootste deel van de huidige CO2-uitstoot in Zaanstad wordt veroorzaakt door de verwarming van woningen en bedrijfspanden. Daarom wilde de gemeente Zaanstad een duurzame manier van verwarmen realiseren door middel van een warmtenet.

Betaalbare lokale energievoorziening
Sinds 2019 is er een werkend warmtenetwerk in Zaanstad, dat woningen voorziet van duurzame warmte en zorgt voor veel CO2-besparing per jaar. Door de aanleg van het warmtenet heeft Zaanstad een schone, betaalbare en lokale energievoorziening voor (in de eerste fase) 1.806 aansluitingen gerealiseerd, waaronder een zwembad en het kantoor van de veiligheidsregio. 

Als fondsbeheerder van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland werken we mee aan de realisatie van dit warmtenetwerk. We zijn onder andere betrokken bij het opzetten van de financieringsstructuur en governance. Het fonds PDENH leverde ook een belangrijke bijdrage aan de financiering van het netwerk. We hebben het project in samenwerking met Firan en gemeente Zaanstad gerealiseerd.

Klimaatakkoord
Aardgasvrij wonen is één van de belangrijke pijlers onder het Klimaatakkoord. Door woningen van duurzame energiebronnen te voorzien, kan de afhankelijkheid van aardgas worden afgebouwd. Hiermee wordt een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bespaard.

Thomas 1 Vierkant
Thomas Ticheloven

Adviseur

Deel