Terug

Fondsmanagement

Financiële instrumenten zoals fondsen versterken maatschappelijke transities. Als fondsmanagers helpen we om jouw doel van een fonds te bereiken. Ons ervaren team met investment managers heeft hoogwaardige expertise en een ruime ervaring met het doen van investeringen. Denk hierbij aan het uitgeven van (converteerbare)leningen of aandelenkapitaal in de meest optimale financieringsconstructie.

Wij helpen je met het opbouwen van een portfolio, het due dilligence proces, het begeleiden bij de closing, het beheer en uiteraard een zorgvuldige rapportage hierover. Door onze jarenlange ervaring als fondsmanager hebben we een sterk netwerk opgebouwd met vele ondernemers en (co-)financiers.


Fondsmanagement

Met een ervaren team investment managers dragen wij zorg voor het volledige investeringsproces. Zoals het aantrekken van dealflow, proposities en ondernemers beoordelen op investeringsgereedheid, de begeleiding bij closing/exit, het beheer van de participaties en de rapportage hierover. Daarbij hebben wij oog voor het optimaliseren van economisch en maatschappelijk rendement.

Investment Services

Wij hebben jarenlange ervaring met het investeren en beheren van participaties in innovatieve ondernemingen. We bieden diverse diensten aan:

  • scouten en borgen van passende dealflow
  • due dilligence 
  • closing/exit documentatie
  • coachende functie voor ondernemers tijdens de beheerfase
  • samenwerking met co-financiers
Interim-fondsmanagement

We zijn dé expert in het opzetten en managen van fondsen. We stonden wij aan de wieg van grote maatschappelijke fondsen en zijn veelgevraagd fondsmanager. Onze experts zijn ook op interim basis in te zetten voor fondsmanagement. Dit kan op meerdere momenten, zoals bij de start van een fonds, maar ook voor het goed 'afmanagen' van een fonds.

Selectie / aanbesteding van fondsmanagement

Wij begeleiden de aanbesteding of de selectieprocedure om passend fondsmanagement te werven voor jouw fonds. Wij stellen selectiecriteria op, werken gunningscriteria uit en zorgen voor de documentatie waarop een potentiële manager het voorstel kan baseren. Vervolgens wordt de overeenkomst aangegaan met de manager.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is een publiek investeringsfonds met een beheerd vermogen van 85 miljoen euro. De provincie zet met het fonds in op regionale economische versterking door financiering van de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Naast de milieudoelstellingen gaat het om versterking van de economische sector en werkgelegenheid. We voeren het fondsmanagement uit met StartGreen Capital.

Corona-OverbruggingsLening Noord-Holland (COL NH)

In Coronajaar 2020 zetten wij onze financiële expertise in om publiek geld, dat vanuit de noodmaatregelen beschikbaar kwam voor steun, op de juiste plekken te krijgen. Als investment managers beoordeelden we of aanvragen pasten bij de Corona-OverbruggingsLening, om zo liquiditeit voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven beschikbaar te houden. Het ging hierbij om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. 

Deel