Duurzaam en verantwoord consumeren van kleding

KPLUSV onderzoekt

28/05/2020

In opdracht van het Ministerie van I&W onderzocht KplusV fast fashion in Nederland. Het doel was om handelingsperspectieven in kaart te brengen, voor zowel de consument, producent als de overheid. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat consumptiegedrag grote effecten heeft op het systeem van de textielketen.

Nederland kan jaarlijks 975 kiloton CO2 besparen wanneer elke Nederlander drie kledingstukken per jaar minder koopt. Dus er zit grote winst aan de voorzijde van de keten; wat je niet verbruikt hoef je niet te verduurzamen en te recyclen. De groei van aantal kledingstukken is verdubbeld in afgelopen 25 jaar. We moeten daarom meer bewustwording creëren en gedragsverandering stimuleren in aanschaf, hergebruik en recyclen. Zodat we bewuster en duurzamer kopen. Zodanig dat we kleding gaan waarderen als iets dat we voor langere tijd kopen, repareren en waarderen. In plaats van snel weg te gooien.

In het beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 wordt dit belang onderschreven. In het programma is de ambitie opgenomen om dit jaar mogelijke gedragsinterventies in kaart te brengen en een communicatiestrategie op de consument te financieren.

In aanvulling hierop hebben wij de volgende tips voor de uitvoering van deze ambitie:

 

 1. Zorg voor integrale aanpak

  Er zijn diverse stakeholders (brancheverenigingen, Milieu centraal, provincie/gemeenten, fashonista’s, fashion-journalisten, ambassadeurs en initiatieven zoals de Dutch Sustainable Fashion Week) al jaren actief om bewustwording en gedragsverandering van de consument voor een duurzame en verantwoorde garderobe te stimuleren. Zorg dat de communicatiestrategie niet op zich zelf staat. Maar breng in beeld wat er al is, versterk de succesvolle trajecten en versterk door te verbinden. Creëer een integrale communicatie-aanpak, waardoor kans van slagen wordt vergroot.

 2. Stem af op doelgroep

  Niet alle consumenten kunnen hetzelfde benaderd worden. Er zijn diverse soorten consumenten: de milieubewuste consument die vooroploopt en alleen maar tweedehands kleding koopt dien je anders te benaderen dan de koopjesjager die wekelijks de modeketens afstruint op zoek naar koopjes. Dus wees duidelijk wie je wilt bereiken met welke boodschap.

 3. Benader positief

  Positieve benadering loont beter! Geef advies en tips waar de consument zich in kan herkennen en vinden (kleine stappen vooruit per consumententypering). Zodat men makkelijk zonder middelen, geld kan besparen, meer genieten van hun eigen garderobe en bij kunnen dragen aan een structurele verandering. Breng de impact in beeld hoe zij bijdragen aan het verduurzamen van de kledingindustrie.

 4. Meet en weet

  Meet wat je gaat doen. Dus zorg voor een nulmeting, zodat over een jaar een nieuwe meting kan worden verricht en effecten zichtbaar worden. Herhaal wat werkt en leer van je fouten.  

 5. Concretiseer informatie

  Omdat er nog geen universele standaarden zijn, is de duurzaamheid van veel producten in hoge mate subjectief. Dus voor de aanschaf van duurzaam textiel is een voorwaarde dat de consument kan zien in hoeverre mode echt duurzaam is. En is een objectieve en geordende informatiestroom rondom kleding noodzakelijk om de aanschaf van duurzame mode te stimuleren.

Meer weten?

Download hieronder het rapport of neem gerust contact op met mij.

Mijn missie? Meewerken aan én meedenken over de duurzame wereld van morgen

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.