Terug

Vervuilende textielindustrie: wie is aan zet?

6 oktober 2020

Fashion maakt de aarde kapot. Verandering is geen keuze meer, maar een must. Het maakt niet uit wiens schuld het is.  We moeten de schouders eronder zetten en samen aan de slag gaan om het tij te keren. Stoppen met vingerwijzen richting elkaar of bepaalde modemerken en juist zelf het goede voorbeeld geven. De één kan snellere stappen zetten dan de ander. Maar dat we vooruit moeten en willen, mag geen discussiepunt meer zijn. Welke partijen kunnen hierbij een rol van betekenis spelen? 


De overheid

De overheid heeft, sinds de instorting van de fabriek in Bangladesh, verschillende stappen in de goede richting gezet. Bijvoorbeeld met het initiëren van het textielconvenant, de opname van het thema circulair textiel in de transitie Consumptiegoederen en concrete acties in het uitvoeringsprogramma. Ook heeft de overheid diverse onderzoeken laten uitvoeren naar FastFashion en Massabalans (afval) en in april dit jaar een beleidsagenda Circulair Textiel 2020-2025 opgesteld. 

Het bedrijfsleven

Met nieuwe verdienmodellen, zoals het leasen van jeans (Mud Jeans), de verkoop van tweedehands kleding (Vinted, Appel & Ei), het huren van kleding en een abonnement op de kledingbibliotheek. De grotere ketens hebben flinke ambities om in 2030 al volledig duurzaam te produceren, de kleine ondernemingen zijn wendbaar en innovatief. Veel middelgrote ondernemingen zijn al bezig met duurzaamheid of willen wel, maar hebben nu andere prioriteiten, zoals het hoofd boven water houden. 

De consument

Er is steeds meer aandacht voor de aanschaf van duurzame producten, maar helaas is de groep milieubewuste klanten nog klein. We gaan vaak nog voor het praktische, het gemak en de snelle aankoop. Dit komt mede doordat er onvoldoende transparantie is: welk product is nu echt duurzaam? 

Wat maakt het zo lastig om de textielindustrie te verduurzamen?
1. De competitieve markt

De concurrentie is groot en prijzen staan onder druk.

2. De langgerekte keten

Van katoenplukker naar spinnerijen, weverijen, productie, winkels, inzamelaars, sorteer- en recyclebedrijven.

3. De verwevenheid van de ketens

Door de lange ketens is er veel afhankelijkheid. Dit maakt het lastig om patronen te doorbreken.

4. Het consumentengedrag

Van luxeproduct naar wegwerpartikel, we zijn steeds meer gaan verbruiken zonder te beseffen welk effect dit heeft op het milieu en de mens.

Waar liggen kansen?

Uit het onderzoek naar FastFashion komen de volgende kansen naar voren: 

1.

De overheid kan zich meer richten op de verantwoordelijkheid van producenten en het belasten van het gebruik van primaire grondstoffen. Ook kan het Rijk de transparantie in de markt vergroten en het verbranden en exporteren van textiel verbieden. Duurzame innovaties en recycling kunnen juist worden gestimuleerd. 

2.

Bedrijven kunnen verduurzamen, meer vraaggestuurd werken en minder collecties uitbrengen. Ook het verminderen van de uitverkoop biedt kansen, net als het inzamelen van kleding in eigen winkels. 

3.

Consumenten kunnen minder en duurzamer kopen, vaker kiezen voor tweedehands kleding, kapotte kleding laten repareren, afval sorteren, kritische vragen stellen en transparantie eisen. Ook het aanbieden van kleding die je zelf niet meer draagt, is een duurzame keuze. 

4.

Als we het er gezamenlijk over eens zijn dat we het tij willen keren en kleding de waarde willen teruggeven die het verdient, dan is er geen discussie meer. Laten we allemaal een stap voorwaarts zetten om textiel te verduurzamen. 

Tips

Wil jij zelf ook duurzamere keuzes maken als het gaat om kleding? Kijk dan eens op sites als GoodOnYou.eco, waar kledingmerken op verschillende gebieden een score krijgen. Of bezoek FashionChecker.org: hier kun je controleren in hoeverre merken een leefbaar loon betalen aan arbeiders. Op WikiRate.org kun je van bedrijven zien wat zij doen met wat jij belangrijk vindt, van CO2-uitstoot tot mensenrechten of het gebruik van schadelijke chemicaliën. 

– Filmpje Klerenzooi: https://youtu.be/Ig1nc7Et7tU.

– Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Momenteel werkt KplusV met Royal Haskoning DHV aan een monitoringsinstrument voor het beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025

– Infographic Circulair Textiel

– Onderzoek Massabalans 2018

– Onderzoek FastFashion

– Programma Circulair Textiel Twente, Stichting TexPlus

– Waarom blijven we shirts van twee euro kopen? https://youtu.be/FWClNyyo30I.

Dit artikel is opgesteld door oud collega Corine Janssen, eigenaar CoSense. Bij textielprojecten werkte zij nauw samen met Niels Ahsmann. Meer weten? Neem gerust contact op met Niels Ahsmann. 

Niels 1 Vierkant
Niels Ahsmann

Adviseur

Deel