Terug

‘Bedrijven zijn van harte welkom voor ons e-commerce talent!’

30 november 2020

Topcentrum E-commerce Zwolle

Wij hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan zo’n 25 publiek-private samenwerkingsprojecten die door het regionaal investeringsfonds mbo (RIF) succesvol zijn gehonoreerd. Maar is de uitvoering van deze projecten ook succesvol? En welke lessen zijn er voor nieuwe startende PPS-projecten? Tom van de Schoot, partner bij KplusV, spreekt erover met Jacquelien Diender, projectleider van Topcentrum e-commerce en met Erik Brunekreef, clustermanager van het e-commerce bedrijvencluster in de regio Zwolle.


Wat was de aanleiding voor de samenwerking binnen House of Digital?

Erik: “E-commerce is een belangrijk cluster voor de regio Zwolle en een snelgroeiende sector in de regio. Rondom de start van het Topcentrum E-commerce in 2016 was er een groeiend aantal vacatures en onvoldoende aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. De dagelijkse praktijk binnen e-commerce bedrijven (bijvoorbeeld op digital marketing, webdevelopment etc.) maakte nog geen onderdeel uit van de opleidingen in mbo en hbo. Ook de docenten hadden weinig kennis en ervaring met e-commerce. Hierom hebben in 2016 Deltion College, Cibap, Windesheim, Landstede en ROC Friese Poort samen meer dan 20 e-commerce bedrijven, Kennispoort Regio Zwolle, Provincie Overijssel en de 20 gemeenten in de Regio Zwolle de handen ineen geslagen om een opleidingsprogramma en samenwerkingsprogramma te ontwikkelen met de ambitie om de regio te laten uitgroeien tot dé e-commerce regio van Nederland”. 

Wat zijn de resultaten en ligt het project op koers?

Jacquelien: “Inmiddels is de projectperiode bijna voorbij. Wij zijn erg tevreden over de ontwikkeling: de doelen van het project zijn gerealiseerd. Meer dan dat zelfs! Samen met de bedrijven zijn zo’n 15 e-commerce leermodules ontwikkeld, als aanvulling op het reguliere onderwijs. Deze modules zijn interessant voor zowel studenten als medewerkers van bedrijven. Drie deelnemende onderwijsinstituten hebben inmiddels volwaardige e-commerce opleidingen gestart. Op dit moment volgen meer dan 400 studenten e-commerce opleidingen in de regio Zwolle (mbo en hbo). Ook zijn meer dan 300 docenten bijgeschoold en geënthousiasmeerd op e-commerce. Er is een stevig netwerk van bedrijven en onderwijs ontstaan, waarop kan worden voortgebouwd. Op dit moment werken we aan verduurzaming van het project. Hiervoor zijn we onder andere een Digitale Werkplaats – MOVEDIGI –  gestart”. 

Welke impact heeft Corona op het project?

Jacquelien: “Eigenlijk is de urgentie alleen maar toegenomen door de COVID-19 crisis. Corona heeft een aanzuigende werking gehad op de aanmeldingen van studenten voor de ontwikkelde e-commerce opleidingen. We zitten nu in de situatie dat we meer bedrijven nodig hebben voor stages en projecten. Erik: “We hebben hierbij een focus op webwinkels. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om in contact te komen met jong talent zijn van harte welkom bij het Topcentrum!”

Welke drie tips heb je voor nieuwe en startende PPS-projecten?
Tip 1

Erik: “Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het eigenaarschap van het project bij de partners komt te liggen. In het Topcentrum e-commerce vragen we daarom van alle partners een investering financieel en ook in uren. Dit draagt bij aan het eigenaarschap en aan de community tussen bedrijven en onderwijs.”

Tip 2

“De samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen op de ontwikkeling van nieuw onderwijs bleek in de praktijk echt lastiger dan vooraf gedacht. Het is belangrijk om voorafgaand goed na te denken over het profiel, capaciteit, kennisniveau van docenten en het onderwijsmateriaal . Een goede projectmanager aan onderwijskant is cruciaal. En actieve deelname van Windesheim (hbo) aan de onderwijsontwikkeling had hoge meerwaarde!”

Tip 3

Erik: “Vergis je niet in de investering die je moet doen om de publiek-private samenwerking in beweging te krijgen en vervolgens om de bedrijven aan boord te houden. Ik adviseer om de groep van partners en deelnemende bedrijven niet te groot te maken, dit vertraagt het project en draagt niet bij aan eigenaarschap”.

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben ook de komende jaren mogelijkheden om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is de maand januari 2021 en daarna juni 2021. Wil jij ook een succesvol samenwerkingsverband ontwikkelen? We denken graag met je mee. Hoe we dat doen? Neem contact op met onze adviseurs Tom van de Schoot, Amber Passtoors en Aniek van Gerwen.

Tom 1 Vierkant
Tom van de Schoot

Adviseur en partner

Deel