Terug
24 september 2020

Tips voor andere PPS-projecten in RIF

Wij hebben de de afgelopen jaren bijgedragen aan ca. 25 publiek-private samenwerkingsprojecten die door het regionaal investeringsfonds mbo (RIF) succesvol zijn gehonoreerd. Maar is de uitvoering van deze projecten ook succesvol en welke lessen zijn er te leren voor nieuwe startende PPS-projecten? Tom van de Schoot, partner KplusV, spreekt erover met Ton Paffen, projectleider van House of Digital in de Metropoolregio Amsterdam.


Wat was de aanleiding voor de samenwerking binnen House of Digital?

House of Digital is een publiek-private samenwerking gestart in 2018 waarbinnen ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, diverse instellingen, bedrijven én studenten intensief samenwerken om het onderwijs te verbeteren. House of Digital wil bijdragen aan de ambitie van Amsterdam om de Europese mainport voor internet en data-innovaties te worden. De aanleiding voor deze samenwerking zijn de tekorten van ICT-ers en de mismatch op de arbeidsmarkt. Alle beroepen digitaliseren.  Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld op het terrein van internet of things, data en artificiële intelligentie. House of Digital is erop gericht om de mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen.

Wat zijn de resultaten en ligt het project op koers?

Ton Paffen, projectleider van House of Digital is tevreden over de tussentijdse resultaten; ‘ons project ligt op koers’. Samen met BIT-Students is een BIT-academy ingericht waarin inmiddels 90 studenten deelnemen. Dit is een moderne mbo-opleiding die opleidt tot onder andere software-engineer, UX-designer of growth hacker. Nieuwe functies die binnen het mbo nog relatief onbekend zijn. Inmiddels heeft digitalisering in diverse mbo opleidingen een centrale plaats gekregen binnen het ROC. Peer-to-peer en projectonderwijs staan daarbij centraal. De bedrijvenkring rondom House of Digital is uitgebreid en samen met de Hogeschool van Amsterdam en bedrijven worden concrete bedrijfscases door studententeams opgepakt.

Welke impact heeft Corona op het project?

De Corona-crisis heeft enerzijds geleid tot een enorme versnelling aan digitalisering waarmee ons project urgenter is dan ooit. Groot probleem is het gebrek aan stageplekken op dit moment. Bedrijven hebben geen ruimte voor stagiaires en/of mogelijkheden voor begeleiding omdat iedereen thuis werkt. Graag wil ik bedrijven oproepen om hier aandacht en ruimte voor te maken!

Welke drie tips heb je voor nieuwe en startende PPS-projecten?
Tip 1

Zorg voor draagvlak binnen de school, bij bestuur, management én docententeams.

Tip 2

Start het project met een basisgroep van bedrijven waar we je als school al samenwerking mee hebt. Dit zorgt voor stabiliteit en mogelijkheid voor snelle opstart.

Tip 3

Zorg ervoor dat de nieuwe activiteiten binnen de bestaande opleiding worden ingericht, dus “in plaats van” en niet naast de bestaande opleidingen. Dit zorgt ervoor dat je werkt aan een structurele verandering en daarmee duurzaamheid na afloop van de subsidieperiode.

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben ook de komende jaren mogelijkheden om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is de maand januari 2021 en daarna juni 2021. Wil jij ook een succesvol samenwerkingsverband ontwikkelen? We denken graag met je mee. Hoe we dat doen? Neem contact op met onze adviseurs Tom van de Schoot, Amber Passtoors en Aniek van Gerwen.

Tom 1 Vierkant
Tom van de Schoot

Adviseur en partner

Deel