15 februari 2023

Steeds meer bedrijven in Emmen zien het; grondstoffen en materialen vaker en slimmer (her)gebruiken is nodig voor een toekomstbestendige economie. Dit kan alleen door een goede samenwerking en organisatie in de keten. Gemeente Emmen wil vol inzetten op een transitie naar circulariteit om haar economie te versterken. Op 19 januari organiseerden we een bijeenkomst om samen met (pionierende) bedrijven, kennisinstellingen en beleidmakers de kansen en ambities te duiden. 

Emmen is de grootste industriestad van Noord-Nederland. Met haar toonaangevende Groene Chemie sector loopt Emmen voorop op gebied van circulaire plastics en biocomposieten. Ook in de maakindustrie en bouw werken Emmense koplopers toe naar een circulaire economie. Voor het hergebruik van consumptiegoederen zijn meerdere kringloopwinkels, een Repair Café en een milieustraat. Emmen kan en wil daarom een rol pakken in de regie op grondstoffen. Ze geeft hier invulling aan met het actieplan voor de circulaire economie (CE).

KplusV is gevraagd om het ontwikkelen van het actieplan te begeleiden. Daarvoor hebben we (pionierende) bedrijven, kennisinstellingen en beleidmakers  bij circulaire koploper VEPA Furniture in Emmen bij elkaar gebracht, om de eerste kansen en ambities te duiden. Deze inzichten helpen de gemeente Emmen om haar acties voor de komende periode te bepalen.

Hoge urgentie
De bijeenkomst werd gestart door wethouder Guido Rink met een heldere boodschap. De urgentie is hoog en Emmen wil samen met onderwijs, bedrijfsleven, (semi-)overheden en inwoners de landelijk ambities met de regio waarmaken.

Per sector de kansen verkennen
Per sector gingen de partijen uiteen om te verdiepen. Welke kansen zien ze? Waar lopen ze tegenaan? Wat gebeurt er al? Diverse goede voorbeelden en aanknopingspunten bestaan: educatieprogramma's rondom CE, het afvalbeleid van Emmen biedt richting voor circulariteit en diverse circulaire bouwprojecten in Drenthe kunnen ook in Emmen een plek vinden. De maakindustrie wil in Emmen graag de ketensamenwerking meer circulair maken. Groene Chemie kan in Emmen nog meer verbinding leggen met andere sectoren en hun bestaande verhaal meer delen. Ook circulaire inkoop door de gemeente werd veelvuldig genoemd in de diverse groepen.

Bernedine Bos, adviseur Publiek-Private Samenwerking bij KplusV, deelde uitkomsten van de inventarisatie per sector: Groene Chemie, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen.

Samenwerking is een must
Na een pauze, vertelde de directeur van VEPA over circulair ondernemen. "Grondstoffen en materialen vaker en slimmer (her)gebruiken vinden we nodig voor continuïteit en een toekomstbestendige economie. Samenwerking en organisatie in de keten is daarvoor een must.” Zo gebruiken ze ziekenhuisafval als nieuwe grondstof voor onder andere stoelen en kijken ze naar hernieuwbare grondstoffen, zoals hennep, vlas en biologisch hard.

Concrete ambities formuleren
Tot slot werden concrete ambities geformuleerd voor een circulaire economie in Emmen, toegespitst op de verschillende thema's en sectoren.

Deel