Terug
Adviseur

De wereld is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor complexe sociale, ecologische en economische uitdagingen. Met een korte termijn en eenzijdige benadering komen we er niet. Het is tijd voor een holistische aanpak waarmee we op lange termijn waarde creëren op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Voor álle betrokkenen. En deze transitie naar een samenleving waar meervoudige waardecreatie centraal staat, begint bij het menselijke gedrag.


"Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt." – Albert Einstein

Verandering schuurt; het zorgt voor onzekerheid en het is vaak complex. Het vraagt spreekwoordelijke ballen en creativiteit om met deze schuring om te gaan. Tijdens mijn master Circulaire Economie was ik verwonderd over de weerstand voor verduurzaming; De meesten weten dat er iets moet veranderen, een groot deel wil ook daadwerkelijk veranderen, maar het zogeheten doenvermogen ontbreekt. Het is mijn persoonlijke missie om mensen in staat te stellen bewust en duurzaam te handelen voor een leefbare wereld.

Lina 1 Transparant
Expertise

Ik ben een bedrijfskundige met werkervaring in duurzame transitienetwerken en heb de professionele master Circulaire Economie (HAN) afgerond. Mijn expertisegebied is verandermanagement gericht op meervoudige waardecreatie in publieke en private organisaties. 

Projecten:

  • Circulair textiel: scan voor kansrijke initiatieven op gebied van circulair textiel voor het Perspectieffonds in de provincie Overijssel.
  • Leermodule ontwikkelen voor duurzame gedragsverandering: Voor de Gelderse omgevingsdiensten een leermodule ontwikkeld die werknemers in staat stel ondernemingen te stimuleren om duurzaam te handelen.
  • Diftar campagne voor de gemeente Emmen om bewoners te stimuleren om afval op correcte wijze te scheiden.
Deel