Istock 1165079609

De efficiente begrotingcyclus: de sleutel tot succes voor start-ups

17 november 2023

Bij het opzetten en runnen van een start-up en het werven van start-up financiering is financiële planning van cruciaal belang. Een goed doordachte begrotingscyclus kan het verschil maken tussen succes en tegenvallende resultaten. In dit artikel verkennen we de stappen om een effectieve begrotingcyclus te implementeren voor start-ups.

Stap 1. Begrijp je bedrijfsmodel

Voordat je begint met het opstellen van een begroting, is het van belang om diepgaand begrip te hebben van het bedrijfsmodel. Identificeer de inkomstenstromen, de kostencomponenten en de operationele uitgaven. Dit inzicht vormt de basis van je begrotingscyclus en stelt je in staat om realistische financiële doelen te stellen. 

Stap 2. Creëer een begrotingsperiode

Bepaal de periode waarvoor je een begroting wilt opstellen. Dit kan variëren van maandelijkse tot jaarlijkse cycli, afhankelijk van de aard van je start-up. Een kortere periode kan heel nuttig zijn wanneer er snel gereageerd moet worden op veranderingen, terwijl een langere periode meer stabiliteit kan bieden.

Stap 3. Verzamel en analyseer gegevens

Verzamel eventuele historische financiële gegevens die de basis vormen voor de begroting. Analyseer trends en patronen om een realistische inschatting te maken van de toekomstige inkomsten en uitgaven. Dit helpt om doordacht financiële beslissingen te nemen en potentiële obstakels te identificeren.

Stap 4. Stel meetbare doelen vast in het bedrijfsplan

Bepaal binnen het bedrijfsplan specifieke en meetbare doelen die gehaald moeten worden binnen de begrotingsperiode. Of het nu gaat om omzetgroei, kostenbeheersing of winstmaximalisatie, deze doelen zullen fungeren als leidraad tijdens het opstellen en uitvoeren van je begroting.

Stap 5. Creëer een gedetailleerde begroting

Start met het opstellen van een gedetailleerde begroting door alle inkomsten en uitgaven op te nemen. Verdeel dit deel van de begroting in tenminste de volgende categorieën:

  1. Bruto-marge (Omzet minus inkoopkosten van de omzet)
  2. Bedrijfskosten
  3. EBITDA
  4. Afschrijvingen
  5. Financieringslasten
  6. Belastingen
  7. Nettoresultaat

Wees realistisch en baseer de schatting op zorgvuldig onderzoek van de markt.

Uit de begroting van de winst en verliesrekening volgens, in combinatie met de historische financiële gegevens, de begroting van de balans en de cash-flow. Met name dit laatste inzicht is essentieel voor een start-up om bij het verwerven van een passende start-up financiering inzicht te hebben in hoeveel geld er nodig is om de plannen op deze wijze te kunnen uitrollen. Hier ontstaat dus de financieringsbehoefte van het plan. Gesteund door de op deze wijze berekende financieringsbehoefte kan je onderzoeken of je hier de passende start-up financiering bij kunt vinden.

Draag er hierbij altijd zorg voor dat je meerdere scenario's maakt. In ieder geval ook een scenario waarbij alles minder voor de wind gaat al vooraf bedacht, zodat er een goed beeld ontstaat van welke risico's er in dat onverhoopte scenario gelopen worden. Dit kan eraan bijdragen dat, wanneer er tegenwind opsteekt, er adequaat gehandeld kan worden.

Stap 6. Betrek relevante belanghebbenden

Betrek het leiderschapsteam en eventueel andere belanghebbenden bij het begrotingsproces. Hun inzichten en feedback kunnen zeer waardevol zijn om blinde vlekken te identificeren en met name om draagvlak te creëren voor de begrotingsdoelen.

Stap 7. Monitor en evalueer de voortgang

Het opstellen van de begroting is pas het begin. De actuele financiële prestaties moeten regelmatig gemonitord worden ten opzichte van de begroting. Hiermee kunnen afwijkingen geanalyseerd worden ten opzichte van de begroting. Deze afwijkingen kunnen geëvalueerd worden en de oorzaken geanalyseerd. Deze analyse stelt je in staat om tijdig aanpassingen door te voeren om op koers te blijven en de gestelde doelen te bereiken.

Stap 8. Pas aan en leer

Flexibiliteit is essentieel in de begrotingscyclus van een start-up. Door voortdurend te leren en aan te passen kan de begroting steeds verfijnd en verbeterd worden. Houdt hiermee ook constant rekening met marktveranderingen, klantgedrag en interne ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële situatie van de onderneming.

In een dynamische omgeving zoals die van een start-up is een goed geplande begrotingscyclus van onschatbare waarde. Het stelt je in staat om financiële discipline te behouden, groeimogelijkheden te identificeren en proactief in te spelen op uitdagingen. Door iedere stap van de cyclus met zorg te doorlopen en continu te evalueren, vergroot je de kansen op succes en duurzame groei voor je start-up.

Ik kan je ondersteunen in het opzetten van de begrotingscyclus en het optellen van een begroting in een door financiers geaccepteerd model. Met veel plezier denk ik vrijblijvend in een eerste kennismaking met je mee.

Realiseer jouw ambities: 10 tips voor groei en financiering
Jeroen Derks 1 Vierkant
Jeroen Derks

Adviseur

Deel