Terug

Er is volop beweging: Evaluatie van vier Noord-Brabantse fondsen

2 februari 2022

Evaluatie van vier Noord-Brabantse (revolverende) fondsen

Publieke financiers in Nederland zijn van groot belang. Met leningen, participaties en subsidies wordt ingezet op het (innovatieve) mkb en worden middelen voor belangrijke transities beschikbaar gemaakt. Provincie Noord-Brabant is een koploper als het gaat om de inzet van fondsen en financieringsinstrumenten.

Wij evalueerden samen met Wing (GOB) en Rebel (Energiefonds) vier fondsen van de provincie. Na de inbreng van de uitkomsten in Provinciale Staten gaan Noord-Brabant en de fondsmanagers nu aan de slag om deze met de fondsen in de praktijk te gaan brengen.


Uitvoering tweede evaluatie fondsen 2017 – 2020

De tweede vierjaarlijkse evaluatie van de Brabantse Investeringsfondsen, voortvloeiende uit de Investeringsagenda Essent, richtte zich op vier fondsen: het Innovatiefonds Brabant, het Energiefonds Brabant, het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en het Brabant C Fonds. KplusV evalueerde samen met Wing (GOB) en Rebel (Energiefonds) vier fondsen van de provincieHet Breedbandfonds (wat initieel deel uitmaakte van de agenda) is sinds de start beëindigd, omdat de markt voldoende financieringsmogelijkheden biedt voor de aanleg van breedband, hetgeen ook naar voren kwam uit de eerste evaluatie (2012-2016). Ook deze is door ons is uitgevoerd.

Conclusie: “De fondsen voldoen aan de verwachtingen en zijn een waardevol instrument voor het realiseren van de Brabantse maatschappelijke opgaven.“

Overall uitkomsten en perspectief

De evaluaties resulteerden in conclusies over bijvoorbeeld het aanvraagproces en de invulling van het beheer, de samenwerking met private investeerders, het belang van exits voor de revolverendheid, nieuwe maatschappelijke thema’s en behoeften en de strategische aansturing van de fondsen door de provincie. Er is volop beweging in en rondom de fondsen, download de samengevatte conclusies hier onder.

Wil je meer weten over het evalueren van fondsen en andere (financiële) instrumenten? Of zoek je naar mogelijkheden om succesvoller financiering te verstrekken voor de transities die voorliggen? Neem dan contact op met de één van de onderstaande adviseurs.

Er is volop beweging in en rondom de fondsen
Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel