Terug
Adviseur en partner

De belangrijke transities van Nederland krijgen vorm via een duurzame, circulaire, sociale en innovatieve economie. Doelstellingen en plannen worden pas werkelijkheid als er financiering is om ze te realiseren. Dagelijks werk ik aan de vraag: "hoe krijgen we de transitieopgaven van Nederland gefinancierd?"

Mijn antwoord in een notendop? Door de kracht van innovatie start-ups en groeiende Mkb’ers te versterken met nieuwe financiële instrumenten. Door nieuwe oplossingen mogelijk te maken voor een inclusieve samenleving. En door snelle opschaling van bewezen oplossingen om de verduurzaming mogelijk te maken. Dit doen we voor en met ministeries, provincies en private én publieke investeerders.


"The power of accurate observation is often called cynicism by those who have not got it."

Zoals bij KplusV centraal staat, begint het bij zien waar je het verschil kunt maken. Wat is er hier aan de hand, wat speelt er nu echt of waarom komt dit niet van de grond? De rol van adviseur is om vanuit deze waarneming een oplossing te realiseren. En hoewel die niet altijd direct goed ontvangen of begrepen wordt, is het voor mij dé uitdaging om met onze opdrachtgevers de slag te maken naar slimme oplossingen op de grens van markt en overheid die hout snijden. Maar bovenal oplossingen die gedragen worden en begrijpelijk zijn. En die de echte uitdagingen adresseren.

Edwin 1 Vierkant
Expertise

Als expert op het onderwerp revolverende fondsen en publieke financieringsinstrumenten werk ik op het snijvlak van overheid en markt. Onder andere door het uitwerken en opzetten van fondsen en financiële instrumenten gericht op het Mkb, energie en innovatie, evaluaties, onderzoeken naar risicomanagement, business development voor publieke fondsen, evaluaties van provinciale en rijks-financieringsinstrumenten, kostenbenchmarks voor de inzet van fondsmanagers, durfkapitaalonderzoek en marktverkenningen naar bijvoorbeeld de alternatieve financieringsmarkt. Ook coördineer ik bij KplusV alle activiteiten op dit vlak.

Enkele voorbeelden:

Durfkapitaal- en vroegefase-onderzoek
Zonder de juiste financiering bereiken innovaties van het Mkb de markt niet. Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzochten we de durfkapitaalmarkt en de wijze waarop deze beter kan functioneren. Ook evalueerden wij het leningsinstrument Vroegefasefinanciering wat zich richt op veelbelovende startups. Dankzij beide onderzoeken zijn concrete verbeteringen doorgevoerd, waardoor er meer geld, slimmer beschikbaar komt.

Evaluaties fondsen Noord-Brabant
In totaal vijf Brabantse investeringsfondsen (Breedband, Energie, Innovatie, Cultuur en Groen) zijn opgericht om voor belangrijke transities en opgaven in de provincie de juiste financiering te bieden. Met een team van inhoudelijke en financiële experts evalueerden wij de fondsen, zodat deze toekomstklaar gemaakt konden worden.

Investeringsgereedheid en management Energiefonds
In Noord-Holland stonden wij aan de wieg van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, wat onder management is bij KplusV. Het fonds werd van papier werkelijkheid, we hebben de organisatie opgezet en gezorgd dat het fonds in uitvoering is genomen. Eveneens in Noord-Holland, met een belangrijke bijdrage van Amsterdam, ontwikkelden we het Investeringsgereedheidsprogramma PIM, waarmee honderden startups en Mkb van de juiste financiering voorzien worden.

Deel