Terug
28 mei 2020

Opdrachtgever: Ministerie van I&W  

Doel: handelingsperspectieven in kaart brengen, voor consument, producent en overheid.  

Conclusie: consumptiegedrag heeft grote effecten op het systeem van de textielketen. 


Als elke Nederlander drie kledingstukken per jaar minder koopt besparen we in Nederland jaarlijks 975 kiloton CO2. Grote winst dus aan de voorkant van de keten; wat je niet verbruikt hoef je ook niet te verduurzamen en te recyclen.  

De groei van het aantal kledingstukken is verdubbeld in afgelopen 25 jaar. We moeten daarom meer bewustwording creëren en gedragsverandering stimuleren in aanschaf, hergebruik en recyclen. Zodat we bewuster en duurzamer kopen. Zodanig dat we kleding gaan waarderen als iets dat we voor langere tijd kopen, repareren en waarderen. In plaats van snel weg te gooien. 

Het beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 onderschrijft dit belang. Ht programma heeft de ambitie om dit jaar mogelijke gedragsinterventies in kaart te brengen en een communicatiestrategie op de consument te financieren. 

In aanvulling hierop hebben wij de volgende tips voor de uitvoering van deze ambitie: 

1. Zorg voor integrale aanpak

Er zijn diverse stakeholders (brancheverenigingen, Milieu centraal, provincie/gemeenten, fashonista’s, fashion-journalisten, ambassadeurs en initiatieven zoals de Dutch Sustainable Fashion Week) al jaren actief om bewustwording en gedragsverandering van de consument voor een duurzame en verantwoorde garderobe te stimuleren. Zorg dat de communicatiestrategie niet op zich zelf staat. Maar breng in beeld wat er al is, versterk de succesvolle trajecten en versterk door te verbinden. Creëer een integrale communicatie-aanpak, waardoor kans van slagen wordt vergroot. 

2. Stem af op doelgroep

Niet alle consumenten kunnen hetzelfde benaderd worden. Er zijn diverse soorten consumenten: de milieubewuste consument die vooroploopt en alleen maar tweedehands kleding koopt dien je anders te benaderen dan de koopjesjager die wekelijks de modeketens afstruint op zoek naar koopjes. Dus wees duidelijk wie je wilt bereiken met welke boodschap. 

3. Benader positief

Positieve benadering loont beter! Geef advies en tips waar de consument zich in kan herkennen en vinden (kleine stappen vooruit per consumententypering). Zodat men makkelijk zonder middelen, geld kan besparen, meer genieten van hun eigen garderobe en bij kunnen dragen aan een structurele verandering. Breng de impact in beeld hoe zij bijdragen aan het verduurzamen van de kledingindustrie. 

4. Meet en weet

Meet wat je gaat doen. Dus zorg voor een nulmeting, zodat over een jaar een nieuwe meting kan worden verricht en effecten zichtbaar worden. Herhaal wat werkt en leer van je fouten.   

5. Concretiseer informatie

Omdat er nog geen universele standaarden zijn, is de duurzaamheid van veel producten in hoge mate subjectief. Dus voor de aanschaf van duurzaam textiel is een voorwaarde dat de consument kan zien in hoeverre mode echt duurzaam is. En is een objectieve en geordende informatiestroom rondom kleding noodzakelijk om de aanschaf van duurzame mode te stimuleren.

Fast fashion onderzoek - Vermindering van de negatieve impact
Niels 1 Vierkant
Niels Ahsmann

Adviseur

Deel