Kplusv 2306 Blog Visual1 DEF (1)

Hoe financiering het verschil maakt voor de transities

27 juni 2023

"Aan geld geen gebrek"

De maatschappelijke transities van vandaag en morgen zijn groot en complex. We moeten als maatschappij antwoorden vinden op de vraagstukken die onderdeel uitmaken van deze transitieopgaven. Het tempo waarop dit nu gebeurt, ligt niet hoog genoeg om de torenhoge ambities te bereiken. Het krijgen van financiering om een bedrijf te starten, een innovatie te realiseren of de bedrijfsvoering te verduurzamen, verloopt moeizaam. Financiering die zowel door overheden, ondernemers als maatschappelijke organisaties benut kan worden. Hoe komt het beschikbare publieke geld op een goede manier terecht bij de partij of eindgebruiker die daadwerkelijk transities in gang gaat zetten?

Van energietransitie, overgang naar een circulaire economie, digitalisering en klimaatadaptatie tot de inzet en ontwikkeling van ons human capital. Al deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk en hebben financiering nodig. Samen met mijn collega's Erik Siepelinga en Thomas Ticheloven ben ik van mening dat effectieve financiering tot versnelling van de transities leidt. Het probleem? Het geld is er, maar er worden onvoldoende opties gezien om geld aan uit te geven. En het geld uitgeven is één ding; het moet natuurlijk ook goed worden uitgegeven.

In een blogserie van komende weken geven we onze visie op de huidige ontwikkelingen in transitiefinanciering. Dat doen we door vijf perspectieven te geven waarmee het financieren van transities kan worden verbeterd.

We onderbouwen onze visie met kennis en ervaringen uit de dagelijkse klantprojecten en samenwerkingen met overheden, financiers en ondernemers. Daarmee is deze visie niet allesomvattend. Wel zijn de vijf perspectieven wat ons betreft cruciaal om te komen tot versnelling in de transities.

Lees de eerste blog van Edwin Netjes op LinkedIn
Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel