Kplusv 2306 Blog Visual2

"We moeten meer doen om transities te realiseren"

7 juli 2023

Er moet meer worden ingezet op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in een transitie. In plaats van eerst 100% overeenstemming te bereiken over hetgeen waaraan wordt gewerkt. Door activiteiten op te starten, komen zaken in beweging en wordt duidelijker wat wel en niet werkt om de transitie verder te brengen. Dat vindt Thomas Ticheloven, die samen met collega's Edwin Netjes en Erik Siepelinga in een LinkedIn blogserie zijn visie geeft op de huidige ontwikkelingen in transitiefinanciering. Ze bieden vijf perspectieven op hoe we het financieren van transities verbeteren. In deze blog het eerste perspectief.

Thomas 1 Vierkant
Thomas Ticheloven

Adviseur

Deel