Terug

Hoe ziet het financieringslandschap eruit voor wetenschappelijke startups?

7 december 2021

En hoe kunnen we het verbeteren?

Wetenschappelijke kennis kan via startups een grote positieve impact maken op de Nederlandse (en wereldwijde) economie en maatschappij. Daarbij is het bekend dat financiering voor deze startups essentieel is om tot wasdom te komen. Om die reden werkt Science to Impact in samenwerking met Techleap aan een ononderbroken keten van financiële middelen voor wetenschappelijke startups.

 


Of en welke interventies nodig zijn om tot zo’n keten te komen kan alleen worden bepaald als inzichtelijk is hoe de kapitaalmarkt werkt voor deze kennisintensieve startups. Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. In deze onderzoeken staat (veelal) de kapitaalvraag van het totale innovatieve mkb centraal. Binnen deze groep zijn er echter (mogelijk) grote verschillen in benodigd kapitaal, afhankelijk van bijvoorbeeld de sector en de levensfase van de onderneming.

Om die reden voert Techleap een eerste hoofdlijnen onderzoek uit naar het (semi)publieke financieringsaanbod voor kennisintensieve startups in de transitie van wetenschappelijke kennis naar ondernemerschap (TRL 2-7). KplusV ondersteunt Techleap in dit onderzoek door aanvullend inzicht te geven in het theoretische financieringsaanbod (wat financiers zeggen te financieren) en het werkelijke financieringsaanbod (wat financiers daadwerkelijk financieren) voor kennisintensieve startups.

In deze rapportage gaan we in op de resultaten van het onderzoek en geven we aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Dankzij de uitkomsten en de voorgestelde verdieping daarop ontstaat er meer grip en zicht op het financieringsaanbod voor kennisintensieve startups en kan hier actief op worden gehandeld.

DOWNLOAD RAPPORTAGE HIER

Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel