Terug
8 december 2020

Hebben raadsleden toegang tot de juiste informatie?

Nemen de raadsleden in jouw gemeente besluiten op basis van voldoende informatie? Hoe ervaren ze dat zelf? Wie zijn er verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening aan raadsleden? Deze vragen beantwoorden wij in opdracht van de van Vereniging van Griffiers, samen met gemeenteraadsleden, griffiers, ambtenaren en presidia Nederland.


Onlangs deelden we de resultaten met de opdrachtgever. We geven diverse handreikingen, voorzien van checklists en tools, voor het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad. Een onderwerp waarmee we ook binnen individuele gemeenten aan de slag willen.

De volgende handreikingen kwamen onder andere naar voren in ons rapport. De uitgevoerde werkateliers in het onderzoek, met diverse medewerkers van de gemeenten, worden goed ontvangen en blijken noodzakelijk om regelmatig te organiseren. Meer regie door de raadsleden zelf is essentieel. Een duidelijk rol van de griffie en de griffier dient te worden ontwikkeld, die kan door de tijd heen groeien. Ook is het nodig om een duidelijke planning van de informatievoorziening vorm te geven, en de raadsvoorstellen en te gebruiken formats voor de raadsvoorstellen en te optimaliseren.

Meer weten? Of daadwerkelijk aan de slag met verbetering van informatievoorziening? Download hieronder het volledige rapport, met daarin in hoofdstuk 5 de checklists en tools. Kort tips bekijken? Dat kan hier, via de website van Vereniging van Raadsleden.

Verbetering informatievoorziening aan de raad
Henry 1 Vierkant
Henry Potman

Adviseur

Deel